Topyekün Mükemmelleşme Sürecinde, Futbol Takımlarında Stratejik Bir Yol Haritası Oluşturmak ve Bir Model Olarak A Milli Futbol Takımı Örneği

Turgay Biçer
1.645 567

Öz


ÖZET
Futbol takımları, sportif organizasyonların önemli kurum ve örgütlerinden biridir. Ekonomik,
sosyal ve kültürel yapılarından dolayı toplumun ve toplumların vazgeçilmez olguları
haline gelmiş, üstlendikleri vizyon, misyon, ilke ve değerlerin yanı sıra, izledikleri politikalar
toplumun büyük kesimlerini etkisi altına alan özellikler taşımaktadır.
Son yıllarda başlayan ve sürekli gelişmeyi ve iyileştirmeyi temel alan Toplam Kalite Yönetimi
(TKY) ve uygulamaları, sporu ve her türlü sportif branşları da etkilemekte ve özellikle
futbolu, futbol kulüplerini, değişime, gelişmeye, yapılarını iyileştirmeye ve sağlam bir
kurumsal yapı oluşturmaya zorunlu kılmaktadır.
Spor kulüplerinin gözde branşı ve ülkemiz açısından önem taşıyan futbol takımlarının UEFA
kriterlerinin zorlaması, futbolun ve futbol kulüplerinin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal
ve kültürel durumlar yukarıda bahsedilen değişimi hızlandırmaktadır.
Futbol takımların doğru ve sağlıklı bir yapılanması, günümüz koşullarına uyması ve AB yolunda
emek harcayan ülkemizin hem Avrupa, ve Dünyadaki prestijini ve imajını değiştirecek,
hem de ulusal ve kulüp takımlarımızın saygınlığını perçinleyecektir.
Futbol takımlarının bir dünya takımı olması, kalıcı ve tutarlı başarılar ortaya koyması için
ciddi, başarılı, önemli, saygın ekonomik ve sosyal kurum ve organizasyonlar da olduğu
gibi sağlıklı, gerçekçi, günün koşullarına uygun, özünü, yapısını, hedeflerini, faaliyet alanlarını,
doğru tanımlayan stratejik bir yol haritası oluşturma gereği ve önemi, kendini bir kez
daha göstermektedir.
Toplam Kalite uygulamalarının bir çalışması olan yol haritası çalışmaları, futbol takımlarımızın,
vizyon, misyon, ilke değer ve politikalarını doğru oluşturmaları ile başlayacaktır.
Bu çalışma futbol takımlarına yol göstermek ve bir ön çalışma modeli olarak, A milli takımının
2002 de Dünya Kupasının ardından başlatılan 2004 yılında yeni dönemle başlayan
ve tüm bireylerinin katılarak birlikte oluşturdukları Stratejik yol haritası çalışmasını kapsamaktadır.
Anah tar Ke li me ler: Futbol, Strateji, Toplam Kalite Yönetimi


Tam metin:

PDF