Türkiye'de Elit Düzeyde Bowling Sporu Yapan Erkek Ve Bayanların Bazı Fiziksel Fizyolojik Parametrelerinin Belirlenmesi

Ömercan Göksu
1.472 565

Öz


ÖZET
Bu çalışma ile; ülkemizde elit düzeyde bowling sporu yapanların fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 2004 yılında Konya ilinde yapılan “Liginin
En İyileri Türkiye Bowling Şampiyonası”na katılan 24 erkek ve 9 bayan olmak üzere
toplam 33 sporcu çalışmaya katıldı.
Deneklerin yaşları, spor yaşları, vücut ağırlıkları, vücut kitle indeksleri, boyları, anareobik
güçleri, vücut esneklikleri, pençe ve bacak kuvvetleri ile reaksiyon zamanları belirlendi.
Toplanan verilerin ortalaması, standart sapması SPSS 11.0 for Windows paket programı
kullanılarak yapıldı.
Sonuç olarak bowling sporunu elit düzeyde yapan erkek ve bayan sporcuların fizyolojik
profillerinin, diğer spor branşları ile ilgilenen sporcularla karşılaştırıldığında oldukça düşük
fizyolojik değerlere sahip olduğu tespit edildi. Bunun, ülkemizde yeni gelişen bir spor
dalı olması ve bu sporun genelde rekreatif bir faaliyet olarak görülmesinden dolayı antrenman
kültürünün yeterince oturmamasına bağlı olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bowling, Fiziksel Fizyolojik Parametreler


Tam metin:

PDF