Amatör Futbol Antrenörlerinin Liderlik Davranış Tipleri Kullandıkları Motivasyon Tekniklerinin Belirlenmesi

Egemen Körük
2.978 1.527

Öz


ÖZET
İnsanlar kişisel amaç ve arzularını gerçekleştirmek için bir gruba ve grubu yönetecek ve
istenilen hedeflere ulaştıracak liderlere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu durum spor takımları
içinde geçerlidir. Her takım yönetilecek ve istenilen hedeflere ulaştıracak bir lidere yani
bir lider olarak antrenöre ihtiyaç duymaktadır. Bir antrenörün en önemli görevlerinden biri
takım üyelerini motive etmektir. Böylelikle antrenörlük, liderlik ve motivasyon kavramları
birleşmiş ve başarıya giden basamaklar halini almıştır.
Bu çalışma amatör futbol antrenörlerinin liderlik davranış tipleri ve kullandıkları motivasyon
tekniklerinin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. İstanbul ili içindeki 97 amatör futbol antrenörüne
anket uygulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Futbol, Antrenör, Liderlik, Motivasyon


Tam metin:

PDF