18-21 Yaş Arası Erkek Hentbolcularda Hazırlık Döneminde Uygulanan Çabuk Kuvvet Antrenmanının Fiziksel Ve Motorik Özelliklerinin İncelenmesi

Rüçhan İri
2.198 673

Öz


ÖZET
Bu çalışma, 18-21 yaş arası erkek hentbolcularda hazırlık döneminde uygulanan çabuk
kuvvet antrenmanının fiziksel ve motorik özelliklerine etkisini belirlemek ve hentbolculara
uygulanan antrenman programı ile fiziksel ve fizyolojik yapılarının daha düzenli gelişip
gelişmediğinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
Bu çalışma; yaşları 18-21 arasında değişen Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundaki
30 Erkek Hentbolcu üzerinde uygulanmıştır. Deney grubuna tesadüfi yöntemle
15 sporcu alınmıştır ve altı haftalık bir antrenman programı uygulanmıştır. Kontrol
grubuna, yine tesadüfi yöntemle aynı yaş grubu 15 sporcu alınmıştır ve herhangi bir antrenman
programı uygulanmamıştır.
Deney ve kontrol grubuna 3 ölçüm uygulanmıştır. 1. ölçüm 6 haftalık antrenman programına
başlamadan önce, 2. ölçüm 3 hafta sonra ve son ölçüm 6 haftanın sonunda yapılmıştır.
İstatistiksel analizler, aritmetik ortalama (x), standart sapma (SD) ve t testi ile
yapılmıştır.
Deney grubundaki denekler 6 hafta boyunca, haftada 4 gün olmak üzere çabuk kuvvete
yönelik antrenmanlara katılmışlardır. Kontrol grubundaki denekler ise, herhangi bir antrenman
programı uygulanmadan kendi antrenmanlarını yapmıştır.
Bu çalışmada deney ve kontrol grubu arasında, yapılan 3 ölçümün ortalama ölçüm değerlerine
göre; abdominal, uyluk, triceps, biceps, suprailiac, göğüs bölgesi yağ oranı ve
çift ayak sıçrama, tarzan merdiveni, branş teknik sürat koşusu spor-motorik testleri ölçüm
değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanamamıştır (P>0,05). Ağırlık, subscapula,
sağ el dinamometresi, sol el dinamometresi dinamik testleri ve slalom, çift el sağlık
topunu baş üstünden atma spor-motorik testler ölçüm değerlerinde anlamlı gelişmeler
saptanmıştır (P< 0,05).
Sonuç olarak; 18-21 yaş grubu Erkek Hentbolcularda uygulanan çabuk kuvvet antrenman
programının, genel kuvvet ve spor-motorik gelişimlerine etkisi olduğu çalışma sonucunda
saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hentbol, Erkek, Fiziksel Özellikler, Spor Motorik Test, Yağ Oranı


Tam metin:

PDF