Ev Kadınlarının ve Çalışan Kadınların Fiziksel Aktive Düzeylerinin Araştırılması

Hülya Akdur
1.697 1.037

Öz


ÖZET
Türk toplumunda özellikle kadınların sedanter yaşam biçimleri ve egzersiz yapmamaları
birçok hastalığı beraberinde getirmektedir. Bu çalışma ev kadınlarının ve çalışan kadınların
fiziksel aktivite düzeylerini saptamak amacı ile yapılmıştır.
Bu çalışmada iki grup karşılaştırılmıştır. Yapılan çalışmaya yaş ortalaması 44.5±3.8 olan
50 çalışmayan ve yaş ortalaması 44.5±3.6 olan 50 çalışan toplam 100 kadın katılmayı
kabul etmiştir. Katılımcıların fiziksel aktivite düzeylerini belirlemek için iş, ev işleri, merdiven
çıkma, ulaşım ve spor gibi aktiviteleri içeren Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi
(FADA) kullanılmıştır. Sonuç olarak ev kadınlarıyla iş kadınları karşılaştırıldığında, bu çalışma
iş kadınlarının toplam MET ve Kcal değerlerinin ev kadınların MET ve Kcal değerlerine
oranla çok daha düşük olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Fiziksel Aktivite Düzeyi, Kadınlar, Anket


Tam metin:

PDF