Sedanter Kişilere Uygulanan 10 Haftalık Egzersiz Programının Fiziksel Uygunluk ve Kan Parametrelerine Etkisi

Ömer Can Göksu
2.205 1.924

Öz


ÖZET
Bu çalışma genç, çalışan sedanterlerin 10 haftalık aerobik egzersiz programının fiziksel
uygunluk düzeylerine ve kan parametrelerine etkisinin araştırılması amacıyla yapılmıştır.
Çalışmaya yaş ortalaması 26,9±2,1 olan 10 erkek 10 bayan 20 çalışan sedanter gönüllü
olarak katılmıştır. Çalışmamıza katılan olguların fiziksel uygunluk düzeylerini belirlemek
için yaş, boy, kilo, vücut kompozisyon ölçümleri, vücut kitle indeksi, yağ oranı,
yağ ağırlığı, çevre ölçümleri, esneklik, oksijen kullanma kapasitesi, sıçrama yeteneği
ve patlayıcı güç düzeylerinin belirlenmesi için ölçümler yapılmıştır. Kan profillerinin
belirlenmesi için biyokimya laboratuarında ölçümler alınmıştır. İstatistiksel değerlendirmeler,
ortalama ± standart sapma hesaplanarak 'ANOVA' testi ile, cinsiyete göre
değerler 2 testi ile yapılmıştır.
Çalışmamızın sonunda, 10 haftalık aerobik egzersiz programının genç ve çalışan
sedanter kişilerde fiziksel uygunluk bakımından esneklik değerleri dışında anlamlı
sonuçlar vermediği; açlık kan şekeri (glikoz), plazma sodyum ve kreatinin dışında kan
parametrelerine anlamlı bir etkisi olmadığı anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sedanter, Fiziksel Uygunluk, Kan Parametre


Tam metin:

PDF