Spor Hizmetlerinde Toplam Kalite Standartları

Zafer Çimen
1.963 1.055

Öz


ÖZET
Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımak için, örgütün bütün fonksiyon ve işlemlerinde
gelişimi artırmayı amaçlayan ve çağdaş bir yönetim yaklaşımı olan Toplam Kalite Yönetimi
(TKY); günümüz rekabet koşulları altında bir üstünlük sağlama aracı olarak kabul edilmektedir.
Aslında imalat sektöründe malların kalitesini yükseltmek amacıyla gelişen bu düşünce,
hizmet sektörünün ülkelerin hem milli gelirdeki, hem de toplam çalışan nüfus içindeki
artan oranı ile birlikte hizmet sektöründe de yaygın şekilde kullanılmaya başlamıştır.
Ancak, hizmetlerin mallardan farklı birtakım özelliklerinin, imalat sektöründe kaliteyi artırmak
için girişilen çabaların hizmet sektöründe aynen uygulanmasına izin vermemesi, bu alanda
kaliteyi artırmak adına değişik "kalite boyutları"nın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hizmet
sektörünün bir parçası olan spor hizmetlerinin de müşterilerde yarattığı tatmin düzeyinin
artırılarak, kaliteli spor hizmeti verme anlayışının gelişmesi ve bazı noktalarda kalite standartlarının
ortaya konabilmesi için önemli hale gelen "kalite boyutları", spor hizmeti veren işletmeler
tarafından da dikkate alınmalı, böylece hizmetlerin kalitesi yükseltilerek, talebin artırılması
veya en azından mevcut talebin sürdürülebilmesi sağlanmalıdır.
Anah tar Ke li me ler: Toplam Kalite Yönetimi, Spor, Hizmet, Kalite Boyutları


Tam metin:

PDF