Basketbol A-Bayan Milli Takımı Sporcularının Bazı Antropometrik Ölçüm ve Performans Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

İlker Yücesir Bülent Bayraktar* Gökhan Metin**
1.382

Öz


ÖZET
Basketbol tüm dünyada ve ülkemizde gittikçe artan bir ilgi görmektedir. Buna karşın özellikle
bayan basketbolculara yönelik bilimsel çalışmalar oldukça azdır. Bu çalışma ülkemizde
büyük eksikliği bulunan veri birikimine katkı yapmak, bu sporu üst düzeyde yapan sporcuların
performanslarında belirleyici olan bazı fiziksel, fizyolojik özelliklerini belirlemek amacıyla
yapılmıştır. Ölü sezonda toplanan milli takım kampına katılan sporcular üzerinde yapılan
bu testler ayrıca kamp döneminde uygulanan programın etkilerini değerlendirmek amacını
da taşımaktadır. Çalışma 14 sporcu üzerinde yapılmıştır (yaş: 23,93 ± 4,12), ölçüm ve
test sonuçları olarak; antropometrik ölçümler: boy (178,5 ± 6,79 cm), vücut ağırlığı (71,83 ±
11,42 kg), sağ üst kol çevresi (29,18 ± 3,18 cm), bel çevresi (74,32 ± 5,82 cm), göbek çevresi
(85,11 ± 8,31 cm), kalça-basen (98,54 ± 6,58 cm), sağ uyluk çevresi (56,57 ± 4,14 cm),
sağ kalf çevresi (36,68 ± 2,74 cm); vücut kompozisyonu ölçümleri: beden kitle indeksi (22,45
± 2,46), yağ yüzdesi (20,37 ± 3,94), bazal metabolizma hızı (1562,93 ± 113,46 kcal); atletik
performans ölçümleri: mekik koşusu (79 ± 17,4; VO2: 45,31 ± 3,23), dikey sıçrama (27,57
± 5,57), serbest dikey sıçrama (33,21 ± 5,22), 20 m. hız almadan ve hız alarak sprint (sırasıyla,
3,53 ± 0,24; 3,09 ± 0,24) elde edildi.
Elde edilen sonuçlar milli sporcularımızın güncel verilerini ortaya koyduğu için önem taşımaktadır.
Düzenli literatür takibi, benzer ölçüm ve testlerin tekrarlanması ile daha da değerli
olacaktır.
Anah tar Ke li me ler: Basketbol, Fiziksel Ölçüm, Vücut Kompozisyonu, Performans