Sokaklardan “Club”lara: Alman-Türk Gençliğinin Müzik Serüveni

Serhat Güney, Cem Pekman, Bülent Kabaş
1.727 1.122

Öz


Bu çalışma genç kuşak Alman-Türklerin Berlin'deki müzik üretiminin dinamiklerini ele almaktadır. Çalışmanın temel sorusu, bağdaştırıcı kültür yaklaşımı çerçevesinde, kültürel dönüşümün genç kuşağın müzik üretimini nasıl etkileyip değiştirdiğidir. Araştırma, özellikle 2000'ler ertesinde genç Türk göçmen kuşağın, Berlin'in çokkültürlü müzik sahnesinde daha görünür hale geldiğini; önceki kuşakların anavatan odaklı müziğinden ayrışarak özellikle hiphop ve elektronik müzik alanlarında farklı üretimlere doğru gittiğini ortaya koymaktadır. “Eski” göçmen müziğinin katı diyasporik tonu ile karşılaştırıldığında; yeni kuşakların müziği esnek, açık, farklılıkları hazmeden ve sentezci bir karakter taşımaktadır.


Anahtar kelimeler


Göç; Diyaspora; Müzik; Hiphop; Berlin; Kültürel Dönüşüm

Tam metin:

PDF


Referanslar


Abadan-Unat, N. (2002). Bitmeyen göç: Misafir işçiden ulusötesi yurttaşa, İstanbul: Bilgi Üniversitesi.

Abadan-Unat, N. (1985).Identity crisis of Turkish migrants, Turkish workers in Europe içinde (s. 3-22), I. Basgöz ve N. Furniss (Ed.),Indiana: Indiana University Turkish Studies.

Abadan, N. (1964).Batı Almanya’daki Türk işçileri ve sorunları, Ankara: DPT.

Bhabha, H. (1995).Location of culture, Londra: Routledge.

Castles, S. ve Kosack, K. (1973).Immigrant workers and class structure in Western Europe, Londra: Oxford University.

Cheesman, T. (1998).Polyglotpolitics: Hip hop in Germany, Debatte, 6(2): 191-214.

Cohen, R. (1997).Global diasporas: An introduction, Londra: Routledge.

Çağlar, A. (1998).Popular culture, marginality and institutional incorporation: German-Turkish rap and Turkish pop in Berlin, Cultural Dynamics,10(3): 243–61

Clifford, J. (1994).Diasporas, CulturalAnthropology, 9(3): 302-338.

Faist, T. (2000).The volume and Dynamics of international migration and transnational socia lspaces, Oxford: Oxford University.

Gilroy, Paul, (1987).There ain’t no blackin the Union Jack, Londra:Hutchinson.

Greve, M. (2006).Almanya’da “hayali Türkiye”nin müziği, İstanbul: Bilgi Üniversitesi.

Hall, S.(1995). New cultures for old, A place in the world: Places, culture and globalization içinde (s. 175-214), D. Massey ve P. Jess (Ed.), Oxford: Oxford University.

Hazar, N. (1998). Almanya’da sazın telleri,FremdeHeimat. Eine Geschichte der Einwanderungaus der Türkei içinde (s. 285-297), M. Jamin ve A. Eryılmaz (Ed.), Essen: Klartext.

Kağıtçıbaşı, Ç. (1987).Alienation of the outsider: The plight of migrants, International Migration, 25(2): 195-210.

Kaya, A. (2007).German-Turkish transnational space: A separate space of their own, German Studies Review, 30 (3): 1-20.

Kaya, A. (2001).Constructing diasporas: Turkish hip-hop youth in Berlin, Bielefeld: TranscriftVerlag.

Kaya, A. (2000).Berlin’deki küçük İstanbul: Diyasporada kimliğin oluşumu, İstanbul: Büke.

Kaya, A. (1997). Constructing diasporas: Turkish hip-hop youth in Berlin, PhD Dissertation, Centre for Research in Ethnic Relations, University of Warwick.

Kaya, A. ve Kentel, F. (2005).Euro-Turks: A bridge or a breach between Turkey and the European Union, Brussels: Center for European Policy Studies.

Lee, R. (2004).Theorizing diasporas: Three typesof consciousness,Asian diasporas, cultures, identities, representations. R. Goh ve S. Wong (Ed.), Hong Kong: Hong Kong University.

McLaren, P. (1995).Gangs tapedagogy and ghetto ethnicity: The hip-hop nationas counter public space, SocialistReview, 2: 9-55.

Papastergiadis, N. (2000).The turbulence of migration: Globalization, deterritorialization and hybridity, Londra: Polity.

Schiller, N. G.,Basch, L. ve Black-Szanton, C. (2004).Transnationalism: A new analytic framework for understanding migration,Migration, globalisation and ethnic relations içinde (s. . 213-227), M. Mobasher ve M. Sadri (Ed.), New Jersey: PrenticeHall.

Soysal, L. (2004). Rap, hiphop, Kreuzberg: Scripts of / for migrant youth culture in the world city Berlin, New German Critique, 92: 62-81.

Soysal, L. (2001). Diversity of experience, experience of diversity, Turkish migrant youth culture in Berlin, Cultural Dynamics, 13(1): 5-28.

Soysal, L. (1999). Projects of culture: An ethnographic episode in the life of migrant youth in Berlin, PhD Dissertation. Department of Anthropology, Harvard University.

Yurdakul, G. (2002). Bookreview, Critical Sociology, 28 (3): 455-458.