Emıle Durkheım'in Türkçe'ye Çevirileri Ve Hakkındaki Türkçe Yayınlar

Aykut Kazancıgil, Ayhan Vergili
773 389

Öz


Emile Durkheim sosyoloji bilimine önemli katkılarda bulunan bir sosyologdur. Çalışmamız bakımından da Türk sosyolojisine çok önemli katkıları olması nedeniyle ayrıcalıklı bir yeri vardır. Öyle ki Türkiye'de sosyoloji biliminden bahsedildiğinde ilk akla gelen sosyolog hiç kuşkusuz Durkheim ve onun ülkemizdeki temsilcisi Ziya Gökalp'tır. Durkheim, bir dönem toplumsal sorunlarımızın çözümü için aydınlarımıza ilham kaynağı olmuştur. Cumhuriyet döneminde ise bir dönem sosyoloji eğitimi Durkheimci yaklaşımla özdeşleşmiştir. Hazırladığımız bu bibliyografya ile Durkheim'in Türkiye'de ne denli önemli olduğunu çevirileri ve hakkında yapılan çalışmalardan hareketle ortaya koymaya çalışacağız. Onun yayınları üzerine son yüz yılda ülkemizde yapılmış olan belli başlı çalışmaları bir arada görebilme ve değerlendirme imkanını sağlamış olacağız.

Anahtar kelimeler


Emile Durkheim, Ziya Gökalp, The Turkish Sociology, The translations into Turkish from Emile Durkheim.

Tam metin:

PDF