Sosyoloji Dergisi

482.247 263.196
Sosyoloji Dergisi 1917 yılına kadar giden tarihi ile Türkiye'nin en köklü dergilerinden biridir. Yılda iki kez yayımlanan hakemli, alanda saygın uluslararası indekslere kabul edilmiş olan dergimiz köklü İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi ve Sosyoloji Bölümü geleneklerinden beslenmekte ve bu birikimin yeni bakış ve ürünlerle sürdürülmesini önemsemektedir. Sosyoloji Dergisi teorik ve ampirik çalışmaların özgün bir sosyolojik bakışın oluşması doğrultusunda yayımlandığı bir dergi olarak alana katkı yapmaktadır.

Duyurular

 

Yeni Sayı Duyurusu: Eğitim Sosyolojisi Özel Sayısı Çıktı

 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nün yayın organı olan Sosyoloji Dergisi'nin 30. Sayısı yayımlanmıştır.

Dergimizin bu sayısındaki makalelerin tam metinlerine online olarak

http://www.journals.istanbul.edu.tr/iusosyoloji/issue/view/5000014153

adresinden erişebilirsiniz.

Derginin basılmış hali İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ayniyat Bürosu'nda satışa sunulmaktadır.

 
Yayın tarihi: 2015-12-30
 

Yeni Sayı Duyurusu: Türkiye'de Sosyolojinin 100. Yılı Özel Sayısı-II Çıktı

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nün yayın organı olan Sosyoloji Dergisi'nin 29. Sayısı yayımlanmıştır.

Dergimizin bu sayısındaki makalelerin tam metinlerine online olarak

http://www.journals.istanbul.edu.tr/iusosyoloji/issue/view/5000012684

adresinden erişebilirsiniz.

Derginin basılmış hali İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ayniyat Bürosu'nda satışa sunulmaktadır.

 
Yayın tarihi: 2015-07-28
 

Yeni Sayı Duyurusu: Sosyoloji Dergisi Türkiye'de Sosyolojinin 100. Yılı Özel Sayısı Çıktı

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nün yayın organı olan Sosyoloji Dergisi'nin 28. Sayısı yayımlanmıştır.

Dergimizin bu sayısındaki makalelerin tam metinlerine online olarak http://www.journals.istanbul.edu.tr/iusosyoloji/issue/view/5000008101 adresinden ulaşabilirsiniz.

Derginin basılmış hali İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ayniyat Bürosu'nda satışa sunulmaktadır.

 
Yayın tarihi: 2015-06-18
 
Diğer duyurular

Cilt 3, Sayı 31 (2015): Sosyoloji Dergisi 31. Sayı

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF

İçindekiler

Makaleler

Modern Ordu Teşkilatında Çeşitlilik ve Vatandaşlık
David R. Segal, Mady Wechsler Segal, Brian J. Reed
Diversity and Citizenship in Modern Military Organization
David R. Segal, Mady Wechsler Segal, Brian J. Reed
ABD Nizami Silahlı Güçlerinin Yürüttüğü Gayrinizami Askerî Danışmanlık Görevi
Remi M. Hajjar
Unconventional Military Advising Mission Conducted by Conventional US Military Forces
Remi M. Hajjar
Kanada Silahlı Kuvvetlerinde Liderlik, Algılanan Örgütsel Destek ve Örgütsel Bağlılık: Birey-Örgüt Uyumunun Aracı Rolü
Nicholas L. Bremner, Irina Goldenberg
Leadership, Perceived Organizational Support, and Organizational Commitment in the Canadian Armed Forces: The Mediating Role of Person–Organization Fit
Nicholas L. Bremner, Irina Goldenberg
Dışarıda ve Dışında Olmak: Yoksul Gençlerin Mekânla İlişkileri
Murat Şentürk


ISSN: 2148-9165