Sayı 18 (1980)

Cavit Orhan Tütengil'e Armağan

İçindekiler

Makaleler

Cavit Orhan Tütengil'in Ardından PDF
Amiran Kurtkan
Gençlerin İşsizlik Sorunu PDF
Nusret Ekin
Demokrasi Fırsat Eşitliği ve Seçkinler PDF
Amiran Kurtkan
Sosyoloji ve Türk Mantığı PDF
Mehmet Eröz
Beyin Göçü PDF
Mustafa Erkal
Feodal Düzen ve Sosyal Değişmeler PDF
Enis Öksüz
Yaşama Tarzı ile Gelir Seviyesi Arasındaki İlişki PDF
Beğlü Eke
Naima'da Büyük Adam Sosyolojisi PDF
Zeki Arslantürk
Türkiye'de Toprak Reformu PDF
Mehmet Pamak
Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil'in Bibliyografyası PDF
Sami Özerdin, Perran Özben
Tütengil'in Toplum Modeli ile Kitap ve Makalelerine İlişkin Açıklamalı Kaynakça PDF
İbrahim Çılga

Anı

Hocam ve Arkadaşım Cavit Orhan Tütengil PDF
Muzaffer Buday
Yapıtları ve Kişisel Özapısı Bakımından Dostum Prof. Dr. Tütengil'in Değeri PDF
Türker Acaroğlu
Tütengil'den Anılar PDF
Kerim Yund


Sosyoloji Konferansları Dergisi TÜBİTAK-ULAKBİM, Asos İndeks, EBSCO, ProQuest ve DOAJ tarafından taranmaktadır. ISSN: 1304-0243