Fransız Devrimi'nde Joseph Fouche'nin Siyaseti ve Siyasetinin Kişiliği İle Özdeşleşen Boyutu

Buket ÇAKIR
1.253 2.076

Öz


1759-1820 yılları arasında yaşamış olan Joseph Fouche, Fransız Devriminde sırasıyla monarşist, jirondist, jakoben, thermidorcu, direktuvarcı ve Napolyoncu olmuştur. Stefan Zweig, (1881-1942) 1929 yılında yazmış olduğu “Fransız İhtilalinde Bir Politikacının Portresi (Fouche)” isimli romanında, tarihin en önemli politikacılarından biri olan Fouche'nin portresini vermektedir. Zweig, Fouche'yi ihaneti dâhilik yapmış bir kişilik olarak tanımlamaktadır. Bu makalede Fouche'nin kişiliğinde somutlaşan siyaseti ve ihanetleri, içinde yaşadığı dönemin özellikleriyle birlikte tartışılmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Fransız Devrimi, Joseph Fouche, Siyaset, İhanet

 

ABSTRACT

 

Joseph Fouche, lived between 1759-1820, was a monarchist, gironden, jacobin, thermidorist, directorist and Bonapartist in consecutive periods of French Revolution. Stefan Zweig (1881-1942), wrote about one of the most important portraits of politicians, Joseph Fouche, in his work called “A Biography of the French Statesman Joseph Fouche (1929)”. Zweig, characterized Fouche, betrayed all of periods and important political persons ingeniously. In this article, argued personality, politics and betrayals of Fouche together characteristics of French Revolution.

 

Key Words: French Revolution, Joseph Fouche, Politics, Betrayal

 


Tam metin:

PDF
Sosyoloji Konferansları Dergisi TÜBİTAK-ULAKBİM, Asos İndeks, EBSCO, ProQuest ve DOAJ tarafından taranmaktadır. ISSN: 1304-0243