Sosyoloji Konferansları

682.238 834.827

Genel Bilgi

 
Sosyoloji Konferansları dergisi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne bağlı Sosyoloji ve Metodoloji Araştırmaları Merkezi tarafından yılda iki sayı olarak yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Türkçe ve İngilizce makaleler kabul edilmekte ve Türkçe makaleler 2017'den itibaren 750-800 kelimelik İngilizce genişletilmiş özetleri ile beraber yayınlanmaktadır. Yayın hayatına başladığı 1960'tan 2003 yılına kadar yılda bir sayı, 2003'ten itibaren ise yılda iki sayı olarak çıkan dergi, 2010'dan itibaren online yayına da başlamıştır. Kuruluş aşamasında yine İstanbul Üniversitesi bünyesindeki Sakarya Sosyal Araştırma Merkezi tarafından, sosyoloji alanındaki konferansların yazılı metinleri biçiminde yayınlanan Sosyoloji Konferansları, daha sonra bilimsel dergi olarak varlığını sürdürmüştür. 

Sosyoloji, iktisat, iktisat sosyolojisi ve diğer sosyal bilim alanlarındaki çalışmalara dergide yer verilmektedir. 

TÜBİTAK-ULAKBİM, EBSCO, ProQuest, DOAJ ve Sobiad tarafından taranan Sosyoloji Konferansları, uluslararası yayınlara ağırlık vererek sosyoloji ve ilgili alanların gelişimine katkı sunmayı hedeflemektedir. 

 

Duyurular

 
Duyuru yok
 
Diğer duyurular

Sayı 53 (2016): TÜRKİYE'DE SOSYOLOJİNİN 100 YILI - ÖZEL SAYIYA EK


Kapak sayfası


Sosyoloji Konferansları Dergisi TÜBİTAK-ULAKBİM, Asos İndeks, EBSCO, ProQuest ve DOAJ tarafından taranmaktadır. ISSN: 1304-0243