Sosyoloji Konferansları

431.358 660.025

Genel Bilgi

Sosyoloji Konferansları Dergisi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Sosyoloji ve Metodoloji Araştırmaları Merkezi tarafından yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Farklı alanlarda çalışan sosyal bilimcilerin, kuramsal ve saha araştırmalarına dayanan araştırmalarını yayınlar. ISSN: 1304-0243, E-ISSN: 2458-8245


 

Duyurular

 
Duyuru yok
 
Diğer duyurular

Sayı 53 (2016): TÜRKİYE'DE SOSYOLOJİNİN 100 YILI - ÖZEL SAYIYA EK


Kapak sayfası


Sosyoloji Konferansları Dergisi TÜBİTAK-ULAKBİM, Asos İndeks, EBSCO, ProQuest ve DOAJ tarafından taranmaktadır. ISSN: 1304-0243