Sayı 1 (2008)

İçindekiler

Makaleler

Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Etik Algılamaları Üzerine Bir Araştırma PDF
Orhan AKOVA, İsmail ÇALIK
Koşullu Olasılığın Dili PDF
L. Aylin AKTÜKÜN
1980 Sonrası Türkiye'de Kalkınma Planlarındaki Ekonomik Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyleri PDF
Nur DİLBAZ ALACAHAN
GRAW ve EWMA ile RİSKE MARUZ DEĞER: ALTIN GETİRİSİ İÇİN BİR UYGULAMA PDF
Y. Barış ALTAYLIGİL
ÇALIŞANLARA YÖNELİK KAYNAK KULLANIM (MALİYET) UNSURLARI İLE EDİLEBİLECEK FAYDANIN HESAPLANMASI ve MUHASEBELEŞTİRİLMESİ PDF
Mahmut DEMİRBAŞ
UYGULAMALI SÖYLEM ANALİZİNDE TRANSKİRİPSİYON ARACININ AMACA BAĞLI OLARAK UYGULANABİLİRLİĞİNİN TARTIŞILMASI VE ÖRNEKLER ÜZERİNDE SOMUTLAŞTIRILMASI PDF
Olcay ERÇÖÇEN
MOBİLYA SEKTÖRÜ KURULUŞ YERİ SEÇİMİNDE ANALATİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP) UYGULAMASI PDF
Ceren ERDİN
TÜRKİYE'DE İKTİSADİ GÜVEN: ULUSLARARASI BİR KARŞILAŞTIRMA PDF
Gökhan KARABULUT
BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA ve SU HAVZASINDA BİR UYGULAMA PDF
Ceren ERDİN
TESTING INTERNATİONAL PARITY HYPOTHESIS IN A MULTIVARIATE IDENTIFIED CO-INTEGRATING SYSTEM: THE TURKISH EVIDENCE PDF
Levent KORAP
EKONOMETRİK MODELLERDE EKSİK GÖLGE DEĞİŞKENLERİN GENETİK ALGORİTMALAR İLE TESPİT EDİLMESİ PDF
Mehmet Hakan SATMAN
YÜKSEK ÖĞRETİMDE ALGILANAN KALİTE BOYUTLARI: BİLECİK METEB BÖLGESİ ÖRNEĞİ PDF
Salim ŞENGEL, Mehpare TOKAY ARGAN, Metin ARGAN
TÜRKİYE'DE CARİ İŞLEMLER AÇIKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ PDF
Çiğdem Börke TUNALI
İTİBAR KAZANMAK: KURUMSAL YÖNETİM İÇİN PAYDAŞ YAKLAŞIMLARI GELİŞTİRMEK PDF
Duygu YALÇIN


ISSN: 1307-542X