Sayı 2 (2007)

İçindekiler

Makaleler

PARA KRİZLERİ: TÜRKİYE'DE YAŞANMIŞ KRİZLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Ayşe Çelikel DANIŞOĞLU
GELENEKSEL İSTİKRAR POLİTİKALARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME PDF
Hülya DENİZ
İŞLETMELERDE PERSONEL SEÇİMİNDE KULLANILAN TEKNİKLER VE ANALİZLER PDF
Şehnaz DEMİRKOL, Suna Mugan ERTUĞRAL
GELİŞMİŞ VE YÜKSELEN PİYASALARDA 1990 SONRASI GÖRÜLEN FİNANSAL KRİZLER VE DÜNYA EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ PDF
Merve Büşra ENGİN
Turistik Ürün Talebinde Markalaşma ve Önemi PDF
Suna Muğan ERTUĞRUL, Şehnaz DEMİRKOL
TÜRKİYE'DE ÇEVRE POLİTİKALARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İLİŞKİSİ PDF
Elif HAYKIR HOBİKOĞLU
İŞLETME YÖNETİMİNDE MALİYET - KAR HEDEFLERİNE YÖNELİK ATAMA MODELLERİ ve MACAR ALGORTMASI TEKNİĞİYLE ANALİTİK BİR YAKLAŞIM PDF
Mehmet KAHVECİ, Bağan GİDERSOY
FUTBOL EKONOMİSİ: HEDEF 2016 AVRUPA ŞAMPİYONASI PDF
Serdar ONGAN
Sürdürülebilir Turizm Kavramı Temelinde 1997-2006 Döneminde Yabancı Turist Harcaması ve Yabancı Turist Sayısı Arasındaki İlişkide Yaz Mevsiminin Etkisi
Oğuzhan ÖZÇELEBİ
Petrol Fiyatlarındaki Değişimden Doğan Fiyat Riskinin Minimize Edilmesinde Futures Sözleşmelerinin Önemi ve Firma İçin Optimal Fiyatın Belirlenmesi
Oğuzhan ÖZÇELEBİ
Üniversite Öğrencilerinin Başarı Motivasyon Yapısı: İktisat Bölümleri Üzerinde Bir Uygulama
Mürüvvet PAMUK
Türkiye Cari İşlemler Dengesi Sorunları
Çiğdem Börke TUNALI
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Dışa Dayalı Büyüme Modeli PDF
Duygu YALÇIN
Sürdürülebilir Turizm Kavramı Temelinde 1997-2006 Döneminde Yabancı Turist Harcaması ve Yabancı Turist Sayısı Arasındaki İlişkide Yaz Mevsiminin Etkisi PDF
Oğuzhan ÖZÇELEBİ
Petrol Fiyatlarındaki Değişimden Doğan Fiyat Riskinin Minimize Edilmesinde Futures Sözleşmelerinin Önemi ve Firma İçin Optimal Fiyatın Belirlenmesi PDF
Oğuzhan ÖZÇELEBİ
Üniversite Öğrencilerinin Başarı Motivasyon Yapısı: İktisat Bölümleri Üzerinde Bir Uygulama PDF
Mürüvvet PAMUK
Türkiye Cari İşlemler Dengesi Sorunları
Çiğdem Börke TUNALI
Kültürel Sermaye Hareketleri ve Tobin Vergisi PDF
Nurtaç YILDIRIM
PARA KRİZLERİ: TÜRKİYE'DE YAŞANMIŞ KRİZLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Ayşe ÇELİKEL DANIŞOĞLU
GELENEKSEL İSTİKRAR POLİTİKALARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME PDF
Hülya DENİZ


ISSN: 1307-542X