Sosyal Bilimler Dergisi

199.822 115.171

Duyuru: Sosyal Bilimler Dergisinin sürekliliğini korumak amacıyla 2013 yılında, geriye dönük olarak yayımlanan 2012/1 sayısının içerisinde bulunan makaleler yayımlanmadan önce güncellendiklerinden dolayı kaynaklarda güncel erişim tarihleri bulunabilmektedir. Ulusal ve uluslararası indekslere başvuru sürecinin hızlandırılması amacıyla yapılan bu geriye dönük sayı çıkartma çalışmasında, yaşanan tarih farklılıklarının makalelerin akademik değerleri üzerinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

Sosyal Bilimler Dergisi


Sayı 1 (2016): SAYI 1 (2016)

İçindekiler

Makaleler

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) ve İÇ DENETİMİN TKY’DEKİ ROLÜ XML
Tuğçe Uzun Kocamış
REZERV OPSİYONU MEKANİZMASININ SAĞLADIĞI MALİYET AVANTAJI: YEDİ TÜRK BANKASI ÖRNEĞİ PDF
Selma Öner, Hakan Öner
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE MEDİKAL TURİZM YATIRIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PDF
mithat zeki dinçer, Merve Aydoğan Çifçi, eyüp karayılan
Finansal Gelişme ve Gelir Eşitsizliği PDF
adalet idil argun


ISSN: 1307-542X