Sosyal Bilimler Dergisi

106.578 79.268

Duyuru: Sosyal Bilimler Dergisinin sürekliliğini korumak amacıyla 2013 yılında, geriye dönük olarak yayımlanan 2012/1 sayısının içerisinde bulunan makaleler yayımlanmadan önce güncellendiklerinden dolayı kaynaklarda güncel erişim tarihleri bulunabilmektedir. Ulusal ve uluslararası indekslere başvuru sürecinin hızlandırılması amacıyla yapılan bu geriye dönük sayı çıkartma çalışmasında, yaşanan tarih farklılıklarının makalelerin akademik değerleri üzerinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

Sosyal Bilimler Dergisi


Sayı 1 (2014)

İ.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi 2014/1 Sayısı

İçindekiler

Makaleler

İÇİNDEKİLER PDF
İÇİNDEKİLER 2014/1
AÇIK EKONOMİDE TRILEMMA PDF
Yılmaz AYDIN
FUTBOL ENDÜSTRİSİNDE SPORTİF BAŞARI İLE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI PDF
Ayşegül GÜNGÖR
KENT TURİZMİ VE MARKA KENTLER: TURİZM POTANSİYELİ AÇISINDAN İSTANBUL’UN SWOT ANALİZİ PDF
Cansu ŞARKAYA İÇELLİOĞLU
ÖĞRENME SÜRECİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER VE FUZZY KARAR VERME TEKNİĞİ İLE SÜRECE DAİR BİR UYGULAMA PDF
Suat KARAGÖZ, Haluk ZÜLFİKAR, Turgay KALAYCI


ISSN: 1307-542X