SAYI 11-12-13 (1995)

İçindekiler

Makaleler

Bir Akademik Yaşam: Prof. Dr. Sevim Güngör PDF
Nihat FALAY
Örnek Bir Aydın ve Akademisyen PDF
Burhan ŞENATALAR
Arkadaşım Prof. Dr. Sevim Güngör PDF
Memduh YAŞA
Türkiye'de İktisatçının Büyüme Politikalarına Bakışı Üzerine Bazı Tespitler PDF
A. Dinç ALADA
Türk Anayasa Mahkemesinin İş Yükü PDF
Yılmaz ALİEFENDİOĞLU
Measures Taken By Lithuania in Her Struggle Towards The Re-establishement of Her Independence PDF
Yılmaz ALTUĞ
Dünya'da ve Türkiye'de Maliye Eğitimi: Kamu Ekonomisi Konusunun Kapsamı ve Ders Programları PDF
Tülay ARIN
Uluslararası Portföy Yatırımları Açısından Gelişmekte Olan Sermaye Piyasaları İle Türk Sermaye Piyasasının Karşılaştırılması PDF
Nurdan ASLAN
Doğal Çevrenin Korunmasına Yönelik Alınan Önlemler ve Yasaklar Karşısında Danıştay'ın Tutumu PDF
Zehreddin ASLAN
1994 Ekonomik Krizinin Kamusal Temelleri ve 1995 Önlemleri PDF
Ömer Faruk BATIREL
İktisatta İhtiyaçlar PDF
Ayşe BUĞRA
The Role of Financial Factors in The Structural Changes in The Organization of The Ottoman Empire in The 18th Century PDF
Yavuz CEZAR
Birleşmiş Milletler ve Bütünleşemeyen Dünya PDF
Selçuk CİNGİ
Demokrasi ve Özelleştirme PDF
A. Kemal ÇELEBİ
Ekonomik Önlemler Uygulama Planı Çerçevesinde 1994 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi PDF
Haldun DARICI
Yeraltı Yaşamına Yaklaşım PDF
Ergun GÜRPINAR
Bankacılık ve Kriz PDF
Ali İhsan KARACAN
Kamu Açıklarının Etkileri Konusunda İktisat Politikaları Tartışmalarının Teorik Temelleri PDF
Hülya KİRMANOĞLU
Hisse Senetlerinin İlk Halka Arzında Düşük Fiyatlandırma PDF
Berna KOCAMAN
Questions D'Ethnies en Asie Centrale et la Stabilité de la Région PDF
Cemil OKTAY
Kurum Kazançlarında Vergi Yükünü Belirleyen Faktörler ve Kurumlar Vergisinin Türleri PDF
Yenal ÖNCEL
Kamusal Finansmanda Alternatif Yöntem PDF
İzzettin ÖNDER
Farklı Oranlı Kurumlar Vergisi Uygulaması ve Matrah Tespiti PDF
Veysi SEVİĞ
Ölüm Cezası PDF
Ersan ŞEN
The Goals of Fiscal Policy PDF
Orhan ŞENER
Kurumlar Vergisinin Bütçe Gelirleri İçindeki Yeri PDF
Ayşegül YAKAR
Bütçe Açıklarının Faiz Oranı Üzerindeki Etkisi PDF
Refia YILDIRIM
Bilim Dünyasından Bir Portree: Henri Poincaré PDF
Necip ÇAKIR

Röportaj

Prof. Dr. Sevim Güngör ile Akademik ve Özel Yaşamı Üzerine Söyleşi PDF
Söyleşi Söyleşi.
Prof. Dr. Sevim Güngör'ün Yayın Listesi PDF
Yayın Listesi


ISSN: 2148-5356