İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

246.427 203.936

Sayı 52 (2015)

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

İçindekiler

Makaleler

TÜRKİYE’DE E-DEVLETİN KAZANIMI
M. Kemal ÖKTEM
TÜRKİYE’DE KAMU YATIRIM HARCAMALARININ UZUN DÖNEMLİ BÜYÜMEYE ETKİLERİ
Sanlı ATEŞ, Uğur Bülent KAYTANCI
JİNEKOKRASİNİN OLMADIĞI ANAERKİL TOPLUM: MOSUO TOPLUMU
Diren ÇAKMAK
KİŞİLİK VE BİREYSEL DEĞERLERİN İŞVEREN MARKA ÇEKİCİLİĞİ ALGISINA ETKİSİ: İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ÖRNEK UYGULAMA
Hülya ERKANLI, Yusuf Volkan TOPUZ, Ruziye COP
TÜRKİYE’DE ÖRGÜT KURAMI ÇALIŞMALARININ BİBLİYOMETRİK PROFİLİ: ATIF AĞLARININ DÖNEMSEL KARŞILAŞTIRMASI
Erdem KIRKBEŞOĞLU, H. Cenk SÖZEN, Esra KURT
ELEŞTİREL TEORİ: HİPER/EPOKHAL KRİZ, ELEŞTİRİ VE POIĒSIS
Ruhtan YALÇINER
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANLAYIŞI VE UYGULAMALARI: ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI
Özlem TUNA, Senem BESLER


ISSN: 2148-5356