Cilt 36, Sayı 1 (2016)

İçindekiler

Makaleler

Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Danışma Sürecini Erken Bırakma: Nedenler ve Öneriler PDF
Murat Yıkılmaz, Ezgi Ekin Şahin, Ömer Özer, Ahmet Altınok
Benlik Saygısının Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonuna Etkisi: Öz-Yeterlilik Aracılığının Yapısal Eşitlik Modeliyle Test Edilmesi PDF
Şahin Danışman, Şerife Koza Çiftçi, Şule Betül Tosuntaş, Engin Karadağ
Yeme Bozukluklarında Tedavi Motivasyonu ve Yordayıcıları PDF
Fatima Elif Ergüney Okumuş, Hanife Özlem Sertel Berk, Başak Yücel
Vakıf Üniversitesinde Çalışan Akademisyenlerde Tükenmişliğin Yordayıcıları: Örgütsel Adalet Algısı ve Çatışma Çözme Stilleri PDF
Ferzan Curun, Gökçe Özkılıçcı
Erving Goffman’ın Benlik Kavramı ve İnsan Doğası Varsayımı PDF
Aydın Bayad


Psikoloji Çalışmaları / Studies In Psychology / ISSN- 1304-4680