Cilt 1 (1956)

İçindekiler

Makaleler

ÖNSÖZ PDF
Editör -
PSYCHOLOGY IN TURKEY PDF
Beğlan Birand
KÜLTÜRDE DEĞİŞEN VE DEĞİŞMEYE MUKAVEMET EDEN UNSURLAR PDF
Mümtaz Turhan
COMPARISON OF SIMULTANEOUS TESTS OF RIGHT AND LEFT HAND GRIP WITH SEPERATE SUCCESIVE TESTS PDF
Walter R. Miles
BAZI MATEMATİK İŞARETLERE EŞ BULMADA YARATICI DÜŞÜNCE PDF
Walter R. Miles
SANATKARLARLA SANATKAR OLMAYANLARIN SANAT ESERLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ ARASINDAKİ FARKLAR PDF
Beğlan Birand
LIGHTNESS OF SOME SURFACE COLORS COMPARED FOR STEREO-KINETIC DEPTH EFFECTS PDF
Walter R. Miles, Beğlan Birand
BİR KARAR VERME SİTÜASYONUNDA ÜÇ DEĞİŞKENİN TAHLİLİ PDF
Dora Paralli
IMPROVEMENT OF JUDGEMENTS FOR SMALL HORIZONTAL TANGENT DISTANCES PDF
Walter R. Miles
CEMİYET VE DEVLET HİZMETİNDE PSİKOLOJİ PDF
Walter R. Miles


Psikoloji Çalışmaları / Studies In Psychology / ISSN- 1304-4680