Cilt 23 (2003)

İçindekiler

Makaleler

PREFRONTAL LOB NÖROPSİKOLOJİK TEST BATARYASI: SAĞLIKLI YETİŞKİNLERDEN ELDE EDİLEN TEST SONUÇLARI PDF
Ayşe Ayçiçeği, Wayne M. Dinn, Catherine L. Harris
FARKLI MOTİVASYON ŞARTLARININ IRAKSAK DÜŞÜNME PERFORMANSINA ETKİSİ PDF
Sevda Bulduk, Ayhan Ece
17 AĞUSTOS DEPREMİYLE İLGİLİ SORUMLULUK ATIFLARI PDF
Sevim Cesur
BİR SOMUT İŞLEMLER TESTİ İLE ZEKANIN İLİŞKİSİ PDF
Sevim Cesur
A-B A-C PARADİGMASI: ÇİFT-GÖREV YÜRÜTME İŞLEMİNİN KODLAMA SÜREÇLERİNE ETKİSİ PDF
Sevtap Cinan
BİR GEÇİŞ KRİZİ OLARAK BOŞANMA PDF
Yeşim Korkut
ÇOCUKLARIN EVLİLİK ÇATIŞMASINI ALGILAYIŞI PDF
Gül Şendil


Psikoloji Çalışmaları / Studies In Psychology / ISSN- 1304-4680