Cilt 28 (2008)

İçindekiler

Makaleler

REKABETÇİ TUTUM, BİLİŞSEL ÇARPITMALAR VE ÇOK BOYUTLU KISKANÇLIK PDF
Asude Malkoç, Devrim Erginsoy
EVLİ ÇİFTLERDEKİ ÇİFT UYUMU VE EVLİLİK ÇATIŞMASININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ PDF
Gül Şendil, Yeşim Korkut
GÜVENİRLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE GENELLENEBİLİRLİK KURAMININ KULLANILMASI PDF
Atilla Yelboğa
BÜYÜK BRİTANYA'DA YENİ PSİKOLOJİ CEREYANLARI PDF
Frederic Charles Bartlett


Psikoloji Çalışmaları / Studies In Psychology / ISSN- 1304-4680