Dergi hakkındaPsikoloji Çalışmaları / Studies In Psychology / ISSN- 1304-4680