Psikoloji Çalışmaları Dergisi

156.181 196.106

Studies in Psychology publishes Turkish original research articles on all aspects of psychological studies. 

The Journal covers applied research only in psychology.


Dergi ana sayfa görseli

Duyurular

 
Duyuru yok
 
Diğer duyurular

Cilt 35, Sayı 2 (2015)

İçindekiler

Makaleler

Üniversite Öğrencilerinin Ebeveynlik Stillerini Algılayışları ve Bu Algının Ebeveyn-Çocuk Değer Benzerliğine Etkisi PDF
Meral Akarslan Esen, Sevim Cesur
Uzak Bağlantılar Testi: Norm ve Güvenirlik Çalışması PDF
Gaye Özen, Aslı Doğan, Sevtap Cinan
Coolidge Eksen II Envanteri Plus’ta (CATI+) Yer Alan Eksen I Alt Ölçeklerinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği PDF
Yusuf Bilge, Özlem Sertel Berk, Yıldız Bilge
Sosyal Temsil Çalışmaları İçin Sistematik Bir Yöntem Olarak Argüman Analizi PDF
Mehmet Ali Üzelgün


Psikoloji Çalışmaları / Studies In Psychology / ISSN- 1304-4680