Cilt: 24 / Sayı: 2

İçindekiler

Makaleler

Postoperatif radyoterapi uygulanan küçük hücreli dışı akciğer kanserli olgularda sağkalım üzerine etkili prognostik faktörlerin değerlendirilmesi PDF
Süreyya SARIHAN, Cengiz GEBİTEKİN, Ahmet Sami BAYRAM, İlker ERCAN, Türkan EVRENSEL, Elif Ülker AKYILDIZ
Evre III-IV nazofarinks kanseri tanılı hastalarda tedavi öncesi performans durumu ve LDH düzeyinin önemi PDF
Vuslat YÜRÜT-ÇALOĞLU, Murat ÇALOĞLU, Hakan KARAGÖL, Ruşen COŞAR-ALAS, Zafer KOÇAK
"Siemens ONCOR" tedavi cihazının küçük monitor unit değerlerinde ve küçük segment boyutlarında dozimetrik performansının değerlendirilmesi ve planlama sistemi ile uyumu PDF
Cemile CEYLAN, Hande BAŞ, Ayhan KILIÇ, Nadir KÜÇÜK, Metin GÜDEN, Kayıhan ENGİN
Pharyngeal squamous cell carcinoma with osteoclast-like giant cells: A case report and review of the literature PDF
Nilüfer Onak KANDEMİR, Sibel BEKTAŞ, Gamze YURDAKAN, Ebru TAŞ
Solid tümörlü bir çocukta sitomegalovirüs pnömonisi PDF
Halil Haldun EMİROĞLU, Rejin KEBUDI, Bülent ZÜLFİKAR, Ömer GÖRGÜN, Gülden YILMAZ, İnci AYAN, Nuran SALMAN, Ayper SOMER
Pozitron emisyon tomografi ve radyoterapi tedavi planlama PDF
Bayram DEMİR, Murat OKUTAN, Mustafa DEMİR


ISSN: 1300-7467