Cilt: 24 / Sayı: 3

İçindekiler

Makaleler

Raltitrexed concomitant with radiotherapy as neoadjuvant treatment in patients with locally advanced rectal carcinoma: A phase II study PDF
Tayfun HANCILAR, Levent IŞIKLI, Yakup BÜYÜKPOLAT, Halil AKBORU, Tanju BERBER, Mustafa ÜNSAL
Knowledge and attitudes of Turkish cancer patients regarding the implantable port catheter PDF
Öznur Usta YEŞİLBALKAN, Serpil KIR, Ayfer KARADAKOVAN, Rüçhan USLU
Görüntü rehberliğinde yoğunluk ayarlı radyoterapi uygulanan prostat kanserli olgularda dozimetri ve akut toksisite: İlk 100 olguda erken sonuçlar PDF
Şefik İĞDEM, Gül ALÇO, Tülay ERCAN, Haluk AKPINAR, Sedat TURKAN, Sait OKKAN
Çocukların kansere bağlı yaşadıkları semptomlar ve yorgunluğa ebeveyn bakışı PDF
Hatice Bal YILMAZ, Gonca Karayağız MUSLU, Fatma TAŞ, Zümrüt BAŞBAKKAL, Mehmet KANTAR
İntraarteriyel kemoterapi ile tedavi edilen lakrimal gland adenoid kistik karsinomu olgusu PDF
Bülent KARAGÖZ, Oğuz BİLGİ, Cengiz DUMAN, Çınar BAŞEKİM, Emin Gökhan KANDEMİR, Abdullah HAHOLU, Alpaslan ÖZGÜN, Orhan TÜRMEN
Nazofarenks'in primer mukozal melanomu: İki olgu sunumu PDF
Ahmet KARADENİZ, Şimay GÜROCAK, Necdet BİLİCİLER, Mert BAŞARAN, Faruk TAŞ
Transfüzyon kaynaklı graft-versus-host hastalığını önlemede kullanılan kan ve kan bileşenleri, ışınlama cihazlarının fiziksel yapısı, radyasyon dozları, dozimetrik ölçümler, ışınlama dozları ve klinik endikasyonlar PDF
Seyfettin KUTER, Sezer SAĞLAM


ISSN: 1300-7467