Cilt: 23 / Sayı: 4

İçindekiler

Makaleler

Rezeke edilebilir lokal ileri evre rektum kanserinde floroprimidin bazlı kemoterapi ile eş zamanlı ameliyat öncesi radyoterapi PDF
Beste Melek ATASOY, Faysal DANE, Hale ÇAĞLAR, Evrim TEZCANLI, Asım CİNGİ, Ufuk ABACIOĞLU, Serdar TURHAL, Cumhur YEĞEN
Radyoterapi ile tedavi edilen jinekolojik tümör tanılı olgularda alt üriner sistem enfeksiyonları ve ilişkili bulgular PDF
Serra KAMER, Özlem AKAGÜNDÜZ, Zeynep ÖZSARAN, Mustafa ESASSOLAK, Arif ARAS
Memenin elektron huzmesi ile ek doz tedavisinde cerrahi skara ve kliplere dayalı tedavi planlamalarının karşılaştırılması PDF
Murat OKUTAN, Gönül KEMİKLER, Aydın ÇAKIR, Seden KÜÇÜCÜK, Işık ASLAY
Kolimatör dizaynlarının elektron demetlerinin derin doz dağılımlarına etkisinin araştırılması PDF
Evren Ozan GÖKSEL, Murat OKUTAN, Aydın ÇAKIR, Hatice BİLGE
Türkiye'de bulunan radyasyon onkolojisi merkezlerinin Genel Ağ (İnternet) üzerinden ulaşılabilirlikleri PDF
Eda YİRMİBEŞOĞLU, Ayşen Sevgi ÖZTÜRK, Haldun Şükrü ERKAL, İbrahim EGEHAN
Göğüs duvarında büyük bir kitle şeklinde ortaya çıkan non-Hodgkin lenfoma olgusu PDF
Sernaz UZUNOĞLU, Özgür TANRIVERDİ, Hakan KARAGÖL, İrfan ÇİÇİN, Vuslat ÇALOĞLU, Füsun TOKATLI
Oksidatif stres, radyasyona bağlı hasar ve radyokoruyucu olarak N-asetil-sistein'in potansiyel rolü PDF
Sevil KILÇIKSIZ, Can DEMİREL


ISSN: 1300-7467