Cilt: 22 / Sayı: 4

İçindekiler

Makaleler

Gama prob ve gama kameranın lezyon tespit etkinliklerinin lenf düğümleri modeli ile araştırılması PDF
Bayram DEMİR, Murat OKUTAN, Metin HALAÇ, Mustafa DEMİR
Farklı elektron enerjilerinin absorbe doz ölçümlerinin UAEA protokolleri TRS 277, 381 ve 398'e göre karşılaştırılması PDF
Hilal ACAR
SSK Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Merkezi'nin 1999-2004 yılları kanser istatistikleri PDF
Mustafa İZMİRLİ, Süleyman ALTIN, Berna Olcum DERNEK, Mustafa ÜNSAL
Orbital liposarkom: Olgu sunumu PDF
Didem KARAÇETİN, Özlem MARAL, Begüm ÖKTEN, Fevziye KABUKÇUOĞLU, Oktay İNCEKARA
Ekrin porokarsinom: Olgu sunumu ve literatür derlemesi PDF
Mert SAYNAK, Zafer KOÇAK, Şemsi ALTANER, Alaattin ÖZEN, Ruşen Çoşar ALAS, Vuslat Yürüt ÇALOĞLU, Burcu ÜREGEN, Sernaz UZUNOĞLU, Murat ÇALOĞLU, Cem UZAL
Kanserli geriatrik hastalarda komorbidite ve klinik değerlendirme PDF
Savaş TUNA
Tıp tarihinde kanser ve lösemi PDF
Elif ATICI


ISSN: 1300-7467