Cilt: 23 / Sayı: 2

İçindekiler

Makaleler

Erken evre meme kanserinde revers transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) tekniği ile kemik iliği mikrometastazlarının araştırılması PDF
Neslihan CABIOĞLU, Engin Okan YILDIRIM, Özlem BİTİŞİK, Hülya YAZICI, Mahmut MÜSLÜMANOĞLU, Nejat DALAY, Abdullah İĞCİ, Vahit ÖZMEN, Temel DAĞOĞLU, Mustafa KEÇER
Klinik onkoloji araştırmalarının bilimsel kalitesinin yargılanmasında kullanılacak ölçüt listesinin tasarlanması PDF
Hilal KÖKSALAN, Mustafa ŞENOCAK
İleri ve lokal ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde gemsitabin ve karboplatin kombinasyonu PDF
Nevzat ÖZTÜRK, Ahmet Emin ERBAYCU, Mehmet GÜLPEK, Fevziye TUKSAVUL, Özgür USLU, Salih Zeki GÜÇLÜ
Neoadjuvan kemoterapi sonrası meme koruyucu cerrahide lokal nüksü etkileyen faktörler: Uzun dönem sonuçlarımız PDF
Neslihan CABIOĞLU, Mahmut MÜSLÜMANOĞLU, Abdullah İĞCİ, Beyza ÖZÇINAR, Vahit ÖZMEN, Temel DAĞOĞLU, Yeşim ERALP, Maktav DİNÇER, Işık ASLAY, Ekrem YAVUZ, Mehtap TUNACI, Adnan AYDINER, Mustafa KEÇER
UAEA'nın TRS 398 no'lu protokolünde kullanılan demet kalite düzeltme faktörü ve suda soğurulan doz kalibrasyon faktörünün deneysel ve teorik olarak bulunan değerlerinin karşılaştırılması PDF
Hilal ACAR
Adrenal insufficiency caused by bilateral adrenal macrometastases: A rare case with metastatic colon cancer PDF
İrfan ÇİÇİN, Sernaz UZUNOĞLU, Hakan KARAGÖL, Ufuk USTA, Osman TEMİZÖZ, Nilay ERMANTAŞ
Painful gynecomastia in a patient with malignant thymoma PDF
Gamze Gököz DOĞU, Fatih TANRIVERDİ, Mustafa DİKİLİTAŞ, Metin ÖZKAN, Kürşat ÜNLÜHİZARCI, Özlem ER
Pediatrik onkoloji hastalarında yaşam kalitesi kavramı PDF
Fatma TAŞ, Hatice Bal YILMAZ


ISSN: 1300-7467