Cilt: 22 / Sayı: 2

İçindekiler

Makaleler

Melanomun tanı, evreleme ve takibinde FDG-PET'in değeri PDF
Ayşe MUDUN
Çok primerli ve tek primerli kanser olguları: İzmir kanser kayıt merkezi verilerinden hastane tabanlı bir inceleme PDF
Sevil Çağıran KILÇIKSIZ, Canan KAYNAK, Erkan EŞKİ, Özlem YERSAL, İsmet ÜNLÜ, Aylin ÇALLI, Ayşegül SARI, Ali BALOĞLU, Gülten NALBANTOĞLU, Hacer YİĞİTBAŞ
Kemoterapi ve radyoterapi uygulanan kanserli çocuklarda nötropeninin önlenmesinde filgrastim ve lenograstim'in etkinliklerinin karşılaştırılması PDF
Görkem AKSU, Funda ÇORAPÇIOĞLU, Merdan FAYDA, Eviç Z. BAŞAR, Ajda MUTLU, Zehra İNCE
Gastrektomi sonrası adjuvan kemoradyoterapi uygulanan mide karsinomlu olgularda NF-κB'nin prognostik önemi PDF
Oğuz Galip YILDIZ, Serdar SOYUER, Işın SOYUER, Kadir UÇAR, Mete GÜNDOĞ, Bünyamin KAPLAN, Metin ÖZKAN
Evre IV küçük hücreli dışı akciğer kanserinde serum vasküler endotelyal büyüme faktörü ve Bcl-2 düzeyleri ve aralarındaki ilişki PDF
Esra Ertan YAZAR, Hilal Oğuz SOYDİNÇ, Aziz YAZAR, Akif ÖZGÜL, Faruk TAŞ, Vildan YASASEVER, Hakan ÇAMLICA, Veysel YILMAZ
Primeri bilinmeyen tek beyin metastazı: Yalnız beyin nüksü PDF
Gülden Bayır ANGIN, Mert SAYNAK, Zafer KOÇAK, Alaattin ÖZEN, Ruşen Coşar ALAS, Vuslat Yürüt ÇALOĞLU, Füsun TOKATLI, Cem UZAL
Yumuşak doku sarkomlarının tedavisinde radyoterapinin rolü PDF
Görkem AKSU, Hakan AĞIR


ISSN: 1300-7467