Cilt: 22 / Sayı: 3

İçindekiler

Makaleler

Radyasyona bağlı oluşan karaciğer ve böbrek toksitesini önlemede amifostinin rolü PDF
Mine Uğuzalp KALDIR, Vuslat Yürüt ÇALOĞLU, Ruşen Coşar ALAS, Tevfik Fikret ÇERMİK, Şemsi ALTANER, Sevgi ESKİOCAK, Mert SAYNAK, Füsun TOKATLI, Zafer KOÇAK, Cem UZAL
Pediatrik Hodgkin lenfoma: Yeni yapılanmakta olan bir onkoloji merkezinde epidemiyolojik özellikler ve erken tedavi sonuçları PDF
Görkem AKSU, Merdan FAYDA, Funda ÇORAPÇIOĞLU, Eviç BAŞAR, Nagihan İNAN, Cengiz ERÇİN
Küçük hücreli dışı akciğer kanseri ile ilişkili paraneoplastik romatolojik sendrom: Olgu sunumu ve paraneoplastik romatolojik sendromlara bir bakış PDF
Sernaz UZUNOĞLU, Hakan KARAGÖL, İrfan ÇİÇİN, Mert SAYNAK
Hodgkin lenfoma, tüberküloz ve otoimmün hemolitik anemili olgu: Olgu sunumu PDF
Deniz TUĞCU, Rejin KEBUDİ, Bülent ZÜLFİKAR, İnci AYAN, Ömer GÖRGÜN, Mehmet AĞAN, Alper SOMER, Ferhan AKINCI
Akciğer kanserine bağlı hipertrofik osteoartropati: Olgu sunumu PDF
Alaattin ÖZEN, Mert SAYNAK, Zafer KOÇAK, Gülden Bayır ARGIN, Burcu ÜREGEN, Ruşen Coşar ALAS, Cem UZAL, İrfan ÇİÇİN
Radyoterapiye bağlı “bystander” etki: Oluşum mekanizmaları ve potansiyel klinik yansımalar PDF
Erkan TOPKAN, Melek Nur YAVUZ, Ali Aydın YAVUZ


ISSN: 1300-7467