Cilt: 22 / Sayı: 1

İçindekiler

Makaleler

Ege Üniversitesi'nde kanser kayıt analizleri: 34134 olgunun değerlendirmesi PDF
Ayfer HAYDAROĞLU, Yasemin BÖLÜKBAŞI, Zeynep ÖZSARAN
İleri evre malign melanomda meme parankim metastazı: Olgu sunumu PDF
Görkem AKSU, Nagihan İNAN, Zafer UTKAN
Postmastektomi radyoterapi uygulanan meme kanserli olgularda gelişen yorgunluğun derecesi, serum sitokin ve leptin düzeyleri ile ilişkisi: Prospektif değerlendirme PDF
Diclehan ÜNSAL, Atınç AKSU, Ümit BAĞRIAÇIK, Müge AKMANSU
Yan etki değerlendirmesi ve kaydı üzerine anket sonuçları: “Türk Onkoloji Grubu (TOG) Erken-Geç Yan Etkiler Çalışma Grubu” araştırması PDF
Beste Melek ATASOY, Diclehan Kılıç ÜNSAL, Fazilet Öner DİNÇBAŞ, Deniz YAMAÇ, Sait OKKAN, Fikri İÇLİ
Orion (4 MV) lineer hızlandırıcı cihazın magnetron değişimlerinden sonraki dozimetri parametrelerinin ölçümü ve karşılaştırılması PDF
Songül Ç. KARAÇAM, Ayşe KOCA, Basri GÜNHAN, Bayram DEMİR, Sedat KOCA
Orbital rabdomyosarkomlarda tedavi sonuçları: Üç olgu sunumu PDF
Aylin Fidan KORCUM, M. Gamze AKSU, Volkan HAZAR, Cenk A. ŞEN, Nina TUNÇEL
Küçük hücreli akciğer kanserine yaklaşım PDF
Mustafa ALTINBAŞ, Mustafa DİKİLİTAŞ, Metin ÖZKAN, Gamze Gököz DOĞU, Özlem ER


ISSN: 1300-7467