Cilt: 21 / Sayı: 4

İçindekiler

Makaleler

Küratif radyoterapi veya kemoradyoterapi ile tedavi edilen lokal ileri mesane kanseri tanılı hastalarda lokal kontrol, uzak yineleme ve sağkalımı etkileyen faktörler PDF
Murat ÇALOĞLU, Vuslet Yürüt ÇALOĞLU, Mert SAYNAK, Ruşen Coşar ALAS, Hakan KARAGÖL, Mustafa KAPLAN, Kamuran İBİŞ, Cem UZAL
Yüksek enerjili fotonlarda yüzey ve maksimum doz bölgesinin doz karakteristikleri PDF
Hatice BİLGE, Halil KÜÇÜCÜK, Serpil YÖNDEM, Aydın ÇAKIR
Mide tümör perforasyonları PDF
Özgür KORKMAZ., Gülşen H. YILMAZ, İbrahim TAÇYILDIZ
Mide karsinomlarında poliklinik şartlarında ameliyat sonrası konkomitan kemoradyoterapi uygulaması (Protokol ön sonuçları) PDF
İlknur B. GÖRKEN, Evrim BAYMAN, Seymen BORA, İlhan ÖZTOP, Uğur YILMAZ, Hilmi ALANYALI, Münir KINAY
Onkolojik çalışmalarda hasta olur formlarının değerlendirilmesi: Bu bilgilerin anlaşılabilirliği PDF
Hayriye Ertem VEHİD, Müfit GİRESUNLU, Hilal KÖKSALAN
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'nün iki yıllık çekim alanları PDF
Hakan ÇAMLICA, Rian DİŞÇİ, Erkan TOPUZ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi “Radyasyon Onkolojisi Bilgi Yönetim Sistemi” deneyimi PDF
Durmuş ETİZ
Böbrek hücreli karsinomda mediastinal lenf nodu metastazı: Olgu sunumu ve literatür derlemesi PDF
Bengü DENİZLİ, Murat ÇALOĞLU, Mert SAYNAK, Vuslet Yürüt ÇALOĞLU, Gülden Bayır ANGIN, Kamuran İBİŞ, Ruşen Coşar ALAS, Hakan KARAGÖL, Cem UZAL
Larinks kanserli cilt metastazlı bir olgu sunumu PDF
Kamuran İBİŞ, Cem İBİŞ, Vuslet Yürüt ÇALOĞLU, Şemsi ALTANER, Murat ÇALOĞLU, Hakan KARAGÖL, Ruşen Coşar ALAS, Mert SAYNAK, Cem UZAL


ISSN: 1300-7467