Cilt: 21 / Sayı: 3

İçindekiler

Makaleler

Radikal radyoterapi uygulanan lokal ileri evre akciğer, baş-boyun ve serviks kanserlerinde serum selenyum düzeyi ve tedaviye yanıt ile ilişkisi PDF
Senem DUBOVA, Zeynep ÖZSARAN, Serra KAMER, Ayfer HAYDAROĞLU
Çocuk onkoloji hastalarımızda varisella-zoster virüs enfeksiyonları PDF
Sema Doğan VURAL, Gülnur TOKUÇ, Gül ÖZÇELİK, Seda Ceylani GÜLEÇ, Ela ERDEM, Tülay OLGUN
Ameliyat sonrası radyoterapi uygulanmış yumuşak doku sarkomlarında tedavi sonuçları ve prognostik faktörler PDF
Ayşe Nur DEMİRAL, Mehmet ŞEN, Oğuz ÇETİNAYAK, Evrim BAYMAN, Hasan HAVİTÇİOĞLU, Metin MANİSALI, Sermin ÖZKAL, İlhan ÖZTOP, Fadime AKMAN, Münir KINAY
Radyoterapi uygulanmış oral kavite ve orofarenks kanserli hastalarda tedavi sonuçlarımız PDF
Özlem Uruk ATAMAN, Zümre Arıcan ALICIKUŞ, Fadime AKMAN, Cenk ECEVİT, Sülen SARIOĞLU, Emel ADA, Ahmet Ömer İKİZ, Mehmet ŞEN, Münir KINAY
Farklı foton enerjilerinin absorbe doz ölçümlerinin UAEA protokolleri TRS 277 ve TRS 398'e göre karşılaştırılması PDF
Hilal ACAR, Salih GÜRDALLI, Bülent YAPICI, Ali DOĞAN
Erken evre larenks karsinomlu 144 hastada radikal radyoterapi sonuçlarımız PDF
Özlem Uruk ATAMAN, Fadime AKMAN, Nihal DAĞ, Ahmet Ömer İKİZ, Mehmet ŞEN, Sülen SARIOĞLU, Kerim CEYRAN, Münir KINAY
Bir olgu nedeniyle malign melanomlarda palyatif radyoterapi PDF
Vuslet Yürüt ÇALOĞLU, Murat ÇALOĞLU, Füsun TOKATLI, Zafer KOÇAK, Ruşen Coşar ALAS, Hakan KARAGÖL, Ercüment ÜNLÜ, Cem UZAL
Kraniyal radyoterapi ve antikonvülsan tedavi sonrası gelişen toksik epidermal nekroliz: Olgu sunumu PDF
Ruşen Coşar ALAS, Murat ÇALOĞLU, Vuslet Yürüt ÇALOĞLU, Mert SAYNAK, Hakan KARAGÖL, Zafer KOÇAK, Cem UZAL


ISSN: 1300-7467