Cilt: 21 / Sayı: 1

İçindekiler

Makaleler

Pelvik bölge radyoterapi uygulamalarında port film ve elektronik portal görüntülemenin karşılaştırılması PDF
M. Gamze AKSU, Nina TUNÇEL, Musa ALTUN
Non-Hodgkin lenfomalı olgularda standart prognostik faktörlerin 50 ve 60 yaş üstü-altı için değerlendirilmesi ve pik yaşı PDF
Sevil KILÇIKSIZ, Bahriye PAYZIN, Burak Umut ÇAĞLAR, Tümay GÖKÇE, Özlem YERSAL, Süheyla DENİZ
İlk tanıda metastatik meme kanseri ile başvuran hastaların sağkalımını etkileyen prognostik faktörler PDF
Canfeza SEZGİN, Osman ZEKİOĞLU, Mehmet GÖKMEN
Erken evre glottik larenks kanserlerinde küratif radyoterapi PDF
Mustafa ESASSOLAK, Senem DUBOVA, Serra KAMER, Barbaros AYDIN
Terminal dönemde kanserli çocuk ve ailesine yaklaşım PDF
Rejin KEBUDİ
Kanser hastalarında düşük molekül ağırlıklı heparin'in sağkalım üzerine etkisi PDF
Mert SAYNAK, Vuslat Yürüt ÇALOĞLU, Gülden BAYIR, Murat ÇALOĞLU, Cem UZAL
Yumuşak doku radyonekrozunda hiperbarik oksijen tedavisi deneyimi: Olgu sunumu PDF
Şefika KÖRPINAR, Akın Savaş TOKLU, Didem KARAÇETİN


ISSN: 1300-7467