Anorektal bölge yerleşimli malign melanomlar: Dört olgunun sunumu

Cemil ÇALIŞKAN, Özgür FIRAT, Özer MAKAY, Fatih TEKİN, Gürdeniz SERİN, Başak DOĞANAVŞARGİL, Murat SEZAK, Erhan AKGÜN, Mustafa KORKUT
1.367 369

Öz


Melanomun deri ve gözden sonra en sık rastlandığı üçüncü yer anorektal bölgedir. Bu çalışmanın amacı anorektal malign melanom ile ilgili deneyimlerimizi gözden geçirmek ve meslektaşlarımızla paylaşmaktır. Kliniğimizde 1998 ve 2008 yılları arasında tedavi edilen dört malign melanomlu hastanın verileri geriye dönük olarak incelendi. Dört hastanın üçü erkekti. Ortalama yaş 54,75 (dağılım 45-64) idi. Tüm hastalarda esas yakınma rektal kanamaydı. Dört hastanın üçü ilk iki yıl içinde dissemine hastalık sebebi ile kaybedildi. Onkolojik cerrahide küratif rezeksiyon yapabilmek için erken teşhis şarttır. Primer anorektal malign melanom genellikle tanıdaki gecikmeler nedeniyle tüm tedavi çabalarına karşın oldukça kötü prognoza sahip saldırgan ve nadir bir tümördür.

Tam metin:

PDF

Referanslar


1) Elsayed AM, Albahra M, Nzeako UC, Sobin LH. Malignant melanomas in the small intestine: a study of 103 patients. Am J Gastroenterol 1996;91(5):1001-6

2) Pantalone D, Taruffi F, Paolucci R, Liguori P, Rastrelli M, Andreoli F. Malignant melanoma of the rectum. Eur J Surg 2000;166(7):583-4

3) Ojima Y, Nakatsuka H, Haneji H, Kurihara T, Sadamoto S, Ohmoto T, et al. Primary anorectal malignant melanoma: report of a case. Surg Today 1999;29(2):170-3

4) Fenoglio CM, Noffsinger AE, Stemmerman GN, Lantz PE, Listrom MB, Rilke FO. Gastrointestinal pathology, an atlas and textbook. 2th ed. Phi-NY, Lippincott-Raven Publishers; 1999. p. 1120-5

5) Kim KW, Ha HK, Kim AY, Kim TK, Kim JS, Yu CS, et al. Primary malignant melanoma of the rectum: CT findings in eight patients. Radiology 2004;232(1):181-6

6) Kayhan B, Turan N, Ozaslan E, Akdogan M. A rare entity in the rectum: malignant melanoma. Turk J Gastroenterol 2003;14(4):273-5

7) Alexander RM, Cone LA. Malignant melanoma of the rectal ampulla: report of a case and review of the literature. Dis Colon Rectum 1977;20(1):53-5

8) Amar A, Jougon J, Edouard A, Laban P, Marry JP, Hillion G. Primary malignant melanoma of the small intestine. Gastroenterol Clin Biol 1992;16(4):365-7

9) Kadivar TF, Vanek VW, Krishnan EU. Primary malignant melanoma of the small bowel: a case study. Am Surg 1992;58(7):418-22

10) Nicholson AG, Cox PM, Marks CG, Cook MG. Primary malignant melanoma of the rectum. Histopathology 1993;22(3):261-4

11) Slingluff CL Jr, Vollmer RT, Seigler HF. Anorectal melanoma: clinical characteristics and results of surgical management in twenty-four patients. Surgery 1990;107(1):1-9

12) Weinstock MA. Epidemiology and prognosis of anorectal melanoma. Gastroenterology 1993;104(1):174-8

13) Delikaris P, Koutmeridis D, Tsonis G, Asimaki A, Mouratidou D. Synchronous anorectal malignant melanoma and rectal adenocarcinoma: report of a case. Dis Colon Rectum 1997;40(1):105-8

14) Wade TP, Goodwin MN, Countryman DM, Johnson FE. Small bowel melanoma: extended survival with surgical management. Eur J Surg Oncol 1995;21(1):90-1.