Kolimatör dizaynlarının elektron demetlerinin derin doz dağılımlarına etkisinin araştırılması

Evren Ozan GÖKSEL, Murat OKUTAN, Aydın ÇAKIR, Hatice BİLGE
703 223

Öz


AMAÇ Farklı ikincil kolimatör sistemine sahip iki lineer hızlandırıcıdan, birbirlerine yakın enerji seviyelerinde elde edilen elektron ışın demetlerinin derin doz dağılımları belirlendi ve farklı kolimasyon sistemlerinin doz dağılımı üzerindeki etkisi araştırıldı. GEREÇ VE YÖNTEM Çalışma, Saturne-42 (trimmer) ve Oncor (konüs) lineer hızlandırıcılarında yapıldı. Yüzde derin doz dağılımları, paralelplan iyon odası ve katı fantom kullanılarak sabit kaynak cilt mesafesinde elde edildi. BULGULAR Her iki cihazda nominal enerjileri (9-12 MeV) ve fantom yüyeyindeki ortalama enerjileri (8,1-10,8 MeV) aynı olan, elektron ışın demetlerinin, derin doz dağılımlarının, birbiriyle aynı olmadığı görüldü. Fantom yüzeyindeki ortalama enerjiler arasındaki fark arttıkça, derin doz eğrileri arasındaki farklılıklar artmakta idi. SONUÇ Bu çalışmada, iki cihazın nominal enerjilerinin aynı olması durumunda bile derin doz parametrelerinin farklı olabileceği görülmüştür. Eğer farklar kabul edilebilir sınırlar içinde değil ise tedavide farklı cihazlar bir birlerinin yerine kullanılmamalıdır.

Anahtar kelimeler


Parçacık hızlandırıcılar,Donanım ve gereçler,Elektronlar,Radyoterapi

Tam metin:

PDF

Referanslar


1) Klevenhagen SC. Physics of electron beam therapy. In collaboration with the hospital physicist association. Bristol: Adam Hilger Ltd.; 1985. 2) Günhan B, Kemikler G, Koca A. Determination of surface dose and the effect of bolus to surface dose in electron beams. Med Dosim 2003;28(3):193-8. 3) Khan FM. The Physics of radiation therapy. 3rd ed. Baltimore, MD: Lippincot Williams and Wilkins; 2003. 4) Parida DK, Verma KK, Chander S, Joshi RC, Rath GK. Total skin electron irradiation therapy in mycosis fungoides using high-dose rate mode: a preliminary experience. Int J Dermatol 2005;44(10):828-30. 5) Amin-Zimmerman F, Paris K, Minor GI, Spanos W. Postmastectomy chest wall radiation with electronbeam therapy: outcomes and complications at the University of Louisville. Cancer J 2005;11(3):204-8. 6) Hurkmans CW, Saarnak AE, Pieters BR, Borger JH, Bruinvis IA. An improved technique for breast cancer irradiation including the locoregional lymph nodes. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2000;47(5):1421-9. 7) Yaparpalvi R, Fontenla DP, Beitler JJ. Improved dose homogeneity in scalp irradiation using a single set-up point and different energy electron beams. Br J Radiol 2002;75(896):670-7. 8) Tapley N. High-energy photon and electron beam. Cancer 1977;39(2 Suppl):788 801. 9) Karzmark CJ. Advances in linear accelerator design for radiotherapy. Med Phys 1984;11(2):105-28. 10) Mills MD, Hogstrom KR, Almond PR. Prediction of electron beam output factors. Med Phys 1982;9(1):60-8. 11) The use of plane-paralel ionization chambers in highenergy electron and photon beams. An International Code of Practice for Dosimetry. Thecnical Report Series No.381, IAEA. Vienna; 1997. 12) Mills MD, Hogstrom KR, Fields RS. Determination of electron beam output factors for a 20-MeV linear accelerator. Med Phys 1985;12(4):473-6. 13) Kirby TH, Gastorf RJ, Hanson WF, Berkley LW, Gagnon WF, Hazle JD, et al. Electron beam central axis depth dose measurements. Med Phys 1985;12(3):357 61. 14) Schlegel W, Mahr A. 3D conformal radiation therapy. A Multimedia introduction to methods and thecn iques. Berlin, Heidelberg, New York: Springer Verlag; 2007