Larinks kanserli cilt metastazlı bir olgu sunumu

Kamuran İBİŞ, Cem İBİŞ, Vuslet Yürüt ÇALOĞLU, Şemsi ALTANER, Murat ÇALOĞLU, Hakan KARAGÖL, Ruşen Coşar ALAS, Mert SAYNAK, Cem UZAL
730 300

Öz


Epidermoid larinks karsinomunda uzak metastaz yaklaşık %6.5%7.2 oranında görülmektedir. Sıklıkla akciğer, karaciğer ve kemiğe yayılım saptanmakla birlikte cilt metastazı oldukça nadir görülür. Bir yıl önce lokal ileri evre larinks kanseri tanısı ile kliniğimizde küratif radyokemoterapi yapıldıktan sonra takibe alınan 56 yaşındaki erkek hasta, Mayıs 2006 tarihinde genel durum bozukluğu nedeniyle başvurdu. Fizik muayenesinde, sağ üst kol medialinde 0.5 cm ve sternum sağ yanında 1x1 cm çapında, mobil, düzgün sınırlı iki adet subkutan nodül ve diabetik ayak saptandı. Göğüs duvarındaki lezyon eksizyonel biyopsi ile çıkarıldı ve mikroskopik olarak primer tümör ile uyumlu cilt metastazı olduğu görüldü. Hastanın cilt metastazı dışında lokal veya uzak tutuluma rastlanmadı. Rutin kan ve biyokimya tetkileri sonucunda, anemi, hiperkalsemi, hiperglisemi ve hipernatremi bulundu. Semptomatik tedaviye rağmen genel durumu kötüleşmeye devam eden hasta hastaneye yatırılışının 3. gününde kaybedildi. Cilt metastazı, uzak metastatik yayılımın, lokal bölgesel yinelemenin veya daha önce bulgu vermemiş larinks tümörünün ilk işareti olabilmektedir. Genellikle kötü prognoz göstergesi olduğu bilinmektedir.

Anahtar kelimeler


Larinks neoplazmları,Orta yaşlı,Erkek,Karsinom, yassı hücreli,Deri neoplazmları,Neoplazm metastazı

Tam metin:

PDF

Referanslar


1) Ferlito A, Shaha AR, Silver CE, Rinaldo A, Mondin V. Incidence and sites of distant metastases from head and neck cancer. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec 2001;63(4):202-7

2) Licitra L, Bernier J, Grandi C, Locati L, Merlano M, Gatta G, et al. Cancer of the larynx. Crit Rev Oncol Hematol 2003;47(1):65-80

3) Welsh LW, Welsh JJ, Rizzo TA. Internal anatomy of the larynx and the spread of cancer. Ann Otol Rhinol Laryngol 1989;98(3):228-34

4) Debois JM. Skin metastases from a laryngeal carcinoma: report of a case. Cutis 1996;57(4):264-6

5) Yoskovitch A, Hier MP, Okrainec A, Black MJ, Rochon L. Skin metastases in squamous cell carcinoma of the head and neck. Otolaryngol Head Neck Surg 2001;124(3):248-52

6) Perez LM, Shumway RA, Carson CC 3rd, Fisher SR, Hudson WR. Penile metastasis secondary to supraglottic squamous cell carcinoma: review of the literature. J Urol 1992;147(1):157-60

7) Horiuchi N, Tagami H. Skin metastasis in laryngeal carcinoma. Clin Exp Dermatol 1992;17(4):282-3

8) Bottoni U, Innocenzi D, Mannooranparampil TJ, Richetta A, Del Giudice M, Calvieri S. Inflammatory cutaneous metastasis from laryngeal carcinoma. Eur J Dermatol 2001;11(2):124-6

9) Lewin JS, Cleary KR, Eicher SA. An unusual metastasis to the thumb in a laryngectomized tracheoesophageal speaker. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1997;123(9):1007-9

10) Zbaren P, Greiner R, Kengelbacher M. Stoma recurrence after laryngectomy: an analysis of risk factors. Otolaryngol Head Neck Surg 1996;114(4):569-75

11) Shamsadini S, Taheri A, Dabiri S, Damavandi KF, Salahi S. Grouped skin metastases from laryngeal squamous cell carcinoma and overview of similar cases. Dermatol Online J 2003;9(5):27

12) Kubota Y, Mir LM, Nakada T, Sasagawa I, Suzuki H, Aoyama N. Successful treatment of metastatic skin lesions with electrochemotherapy. J Urol 1998;160(4):1426

13) Hill S, Thomas JM. Use of the carbon dioxide laser to manage cutaneous metastases from malignant melanoma. Br J Surg 1996;83(4):509-12

14) Krathen RA, Orengo IF, Rosen T. Cutaneous metastasis: a meta-analysis of data. South Med J 2003;96(2):164-7