Türk Onkoloji Dergisi

115.752 31.973

Cilt: 24 / Sayı: 4

İçindekiler

Makaleler

Meme kanseri MCF-7 hücre hattında paklitaksel ve vinkristin'e karşı gelişmiş çoklu ilaç direnci mekanizmalarının mikrodizin analizi ile belirlenmesi PDF
Meltem Demirel KARS, Özlem Darcansoy İŞERİ, Fikret ARPACI, Ufuk GÜNDÜZ
Göz çukuru ve göz içi tümörlerinin CyberKnife® ile tedavisinde basit bir sabitleme ve izleme yöntemi PDF
Ayhan KILIÇ, Nadir KÜÇÜK, Cemile CEYLAN, Hande BAŞ, Metin GÜDEN, Kayıhan ENGİN
Prostat kanserinin radyoterapisinde konformal radyoterapi tekniklerinin değerlendirilmesi PDF
Aydın ÇAKIR, Fulya AĞAOĞLU, Bilgehan ŞAHİN, Murat OKUTAN, Yavuz DİZDAR, Emin DARENDELİOĞLU
Tiroid papiller karsinomlarında kronik lenfositik tiroidit ve tümörü infiltre eden lenfosit birlikteliği PDF
Nilüfer Onak KANDEMİR, Figen BARUT, Sevinç KESER, Nimet KARADAYI, Sibel BEKTAŞ, Banu Doğan GÜN, Burak BAHADIR, Gamze YURDAKAN, Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Anorektal bölge yerleşimli malign melanomlar: Dört olgunun sunumu PDF
Cemil ÇALIŞKAN, Özgür FIRAT, Özer MAKAY, Fatih TEKİN, Gürdeniz SERİN, Başak DOĞANAVŞARGİL, Murat SEZAK, Erhan AKGÜN, Mustafa KORKUT
Radiological findings of incidental hepatic lipoma PDF
Yonca ANIK, Safiye Sanem Dereli BULUT
Radyasyonun fetus üzerine etkileri PDF
Beyhan Ceylaner BIÇAKÇI
Onkoloji hemşireliğinde etik PDF
Nermin ERSOY


ISSN: 1300-7467