Osmanlı Bilimi Araştırmaları

182.925 134.363

Hedef ve Kapsam

Osmanlı Bilimi Araştırmaları dergisi, bilim, teknoloji ve tıp tarihi konularında hakem değerlendirmesinden geçmiş, Türkçe, İngilizce veya Fransızca dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri, derleme makaleler, çeviri makaleler yanında, araştırma notları, kitap tanıtımları ve toplantı raporları yayımlar.

Derginin kapsadığı konuları arasında, özellikle bilim, teknoloji ve tıp alanında etkin olmuş kurumlarının tarihi; değişik bilim dallarının ve tekniklerin gelişimi; bilimsel ve teknik bilginin toplumlar arasında aktarımı; bilim ve teknik kitapların çevirileri; bilim eğitimi tarihi; bilim insanlarının özgeçmişleri ve ilgili konular yer almaktadır. Eczacılık tarihiyle ilgili yazılar da kabul edilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkiye’deki bilimsel etkinliklerin tarihi (14-20.yüzyıllar) özellikle dergi kapsamı içinde olup, Cumhuriyet dönemi Türkiyesi’ndeki (1923’ten sonra) bilimsel etkinlikleri inceleyen yazılar da yayımlanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun yayılmış olduğu bölgelerdeki (Ortadoğu ve Balkanlar) bilimsel faaliyetlerle ilgili yazılar da kabul edilmektedir.

Cilt 17, Sayı 1 (2015): Osmanlı Bilimi Araştırmaları dergisinin 20. Yılı

İçindekiler

Editörden

Osmanlı Bilimi Araştırmaları (OBA) dergisi 20. yılını tamamlarken PDF
Feza Günergun

Makaleler

Ölümünün 50. yılında veteriner kimyager Ord. Prof. Fazlı Faik Yeğül (1882–1965) PDF
Emre Dölen
Fenn gazetesindeki bilimsel makaleler ve Salih Zeki’nin Darülfünun’daki ‘Birinci Konferans’ı PDF
Bilal Yurtoğlu

Çeviri Yazılar

Giresun Kudret-i Miyah Elektrik Türk Anonim Şirketi Nizamname-i Dahilisi (1925) PDF
Şeref Etker

Bilim İnsanlarının Ardından

Asuman Baytop’u sonsuzluğa uğurladık PDF
Feza Günergun
Asuman Baytop’u anlamak PDF
Ali Dönmez
Prof. Dr. Dr. h.c. Asuman Baytop’u Anma Toplantısı İ.Ü. Eczacılık Fakültesi, 19 Mart 2015 PDF
Feza Günergun
Mustafa Alpaslan’ın (1988-2015) anısına PDF
Feza Günergun

Katkılar

Refik Fenmen bibliyografyasına katkı PDF
Şeref Etker

Indeks

Osmanlı Bilimi Araştırmaları / Studies in Ottoman Science Dizin / Index 1995-2015 PDF
Feza Günergun


Creative Commons License
Osmanlı Bilimi Araştırmaları is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.