Cilt 33, Sayı 1 (2013)

İçindekiler

Giriş

. PDF
. .

İncelemeler

ILC’NİN “YABANCILARIN SINIRDIŞI EDİLMESİNE İLİŞKİN 2014 TASLAK KURALLARI”NIN YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU HÜKÜMLERİYLE MUKAYESESİ VE BU KURALLARIN TÜRKÇE TERCÜMESİ PDF
Nuray Ekşi
TÜRK VE RUSYA FEDERASYONU MİLLETLERARASI USUL HUKUKUNDA İDARÎ BOŞANMA KARARLARININ TANINMASI SORUNU = THE PROBLEM OF RECOGNITION OF ADMINISTRATIVE DIVORCES IN TURKEY AND THE RUSSIAN FEDERATION PDF
Salimya GANIYEVA
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇEVRE PROGRAMI ÜZERİNE BİR İNCELEME = A REVIEW OF UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAM PDF
Ali Kerem KAYHAN
AFRİKA’DA EKONOMİ HUKUKU’NUN UYUMLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME’YE (OHADA SÖZLEŞMESİ)* GENEL BAKIŞ = GENERAL SURVEY ON THE TREATY ON THE HARMONISATION OF BUSINESS LAW IN AFRICA(THE OHADA TREATY) PDF
Mert NAMLI
YABANCILARIN YEREL SEÇİMLERDE OY KULLANMA HAKKI* = SUFFRAGE IN LOCAL ELECTIONS FOR FOREIGNERS PDF
Necla ÖZTÜRK
TÜRK VATANDAŞLARININ KİŞİ HALLERİNE İLİŞKİN DAVALAR BAKIMINDAN 5718 SAYILI MÖHUK’TA KABUL EDİLEN YETKİ KURALI=THE JURISDICTION RULE IN THE TURKISH PRIVATE INTERNATIONAL LAW ACT NO.5718 REGARDING DISPUTES RELATING TO THE PERSONAL STATUS OF TURKISH CITIZENS PDF
Mine TAN DEHMEN
VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ (CISG) UYARINCA SÖZLEŞMENİN ESASLI İHLÂLİ = FUNDAMENTAL BREACH UNDER THE VIENNA SALES CONVENTION (CISG) PDF
Ali Gümrah TOKER

Çeviriler

ULUSLARARASI EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR SÖZLEŞMESİ’NİN SEÇMELİ PROTOKOLÜ ÇERÇEVESİNDE, KOMİTE’NİN KIRK DOKUZUNCU OTURUMUNDA (12-30 KASIM 2012) KABUL EDİLEN GEÇİCİ USUL KURALLARI* PDF
İzzet Mert ERTAN
FRANCISCO DE VITORIA VE ULUSLARARASI HUKUKUN KOLONYAL KÖKENLERİ* PDF
Antony ANGHIE, Umut KOLOŞ

Mevzuat

RESMİ GAZETE TARAMASI (01 Ocak 2013 - 30 Haziran 2013) I. Milletlerarası Andlaşmalar II. Kanun, Kararname, Tüzük, Yönetmelik PDF
Sevda KESKİN, İlyas ARSLAN


ISSN: 1308-0385