Cilt 32, Sayı 1 (2012)

İçindekiler

İncelemeler

AVRUPA BİRLİĞİ YURTTAŞLARININ BİRLİK ÜYESİ OLMAYAN DEVLET ÜLKELERİNDE KORUNMALARININ HUKUKSAL NİTELİĞİ=THE LEGAL NATURE OF THE PROTECTION OF EUROPEAN UNION CITIZENS IN NON-EUROPEAN UNION COUNTRIES PDF
Ali İbrahim AKKUTAY
YABANCI BOŞANMA KARARININ TÜRKİYE'DE TANINMASI DAVASININ MİRASÇILAR TARAFINDAN AÇILABİLECEĞİNE İLİŞKİN YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ'NİN 3.4.2012 TARİHLİ KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ=EVALUATION OF THE DECISION OF THE SECOND CIVIL DIVISION OF THE COURT OF APPE PDF
Nuray EKŞİ
TOPLUMSAL OLAYLARA MÜDAHALEDE BİBER GAZI KULLANILMASININ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NE UYGUNLUĞU=THE COMPATIBILITY OF SUPPRESSING PUBLIC DEMONSTRATIONS BY THE METHOD OF PEPPER SPRAYING WITH THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS PDF
İzzet Mert ERTAN
6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE GETİRİLEN YENİLİKLER IŞIĞINDA YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ KONUSUNDA BAZI TESPİTLER =SOME REMARKS REGARDING THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN COURT DECISIONS UNDER THE NEW AMENDME PDF
Burak HUYSAL
İSRAİL'İN GAZZE ABLUKASI VE MAVİ MARMARA SALDIRISI = (ISRAELI BLOCKADE OF GAZA AND THE ATTACK ON MAVİ MARMARA) PDF
Ahmet Hamdi TOPAL

Çeviriler

YABANCI BOŞANMA KARARININ TÜRKİYE'DE TANINMASI DAVASININ MİRASÇILAR TARAFINDAN AÇILABİLECEĞİNE İLİŞKİN YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ'NİN 3.4.2012 TARİHLİ KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ=EVALUATION OF THE DECISION OF THE SECOND CIVIL DIVISION OF THE COURT OF APPE PDF
Nuray EKŞİ

Mevzuat

MEVZUAT RESMİ GAZETE TARAMASI (1 Ocak 2012 - 30 Haziran 2012) PDF
Ayşe Yasemin AYDOĞMUŞ, Yusuf Sidar ŞAHİN


ISSN: 1308-0385