Cilt 2, Sayı 2 (1982)

İçindekiler

İncelemeler

TÜRK POZİTİF MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUNDA HAKSIZ FİİLE UYGULANACAK KANUN / YABANCI BOŞANMA İLAMLARININ TÜRKİYE'DE TANINMASINA İLİŞKİN İLK GÖRÜŞLER PDF
Yılmaz Altuğ, Tuğrul Ansay
YENİ KANUNA GÖRE YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZ ŞARTLARI PDF
Aysel Çelikel
ULUSLARARASI DENİZ HUKUKUNDA KİRLENME ZARARLARINDAN DOĞAN SORUMLULUK İÇİN MECBURİ SİGORTA / HUKUKİ VE TİCARİ KONULARDA YABANCI ÜLKELERE TEBLİGAT / FRANSA'DA DEVLETİN TAHKİM YOLUNA GİTME OLANAĞI PDF
Rayegan Kender, Ata Sakmar, Yücel Sayman

Kararlar

TÜRK MAHKEME KARARLARI: TAŞIMA SÖZLEŞMESİNE UYGULANAN HUKUK PDF
Gülören Tekinalp
ULUSLARARASI ADALET DİVANI'NIN TUNUS, LİBYA KITA SAHANLIĞI UYUŞMAZLIĞINA İLİŞKİN 24 ŞUBAT 1982 TARİHLİ KARARI / KARAR METİNLERİ PDF
Hüseyin Pazarcı

Haberler

"KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETİ'NİN MİLLETLERARASI HUKUK'A İLİŞKİN SORUNLARI" KONULU SEMİNER / XII. MİLLETLERARASI CEZA HUKUKU KARARLARI / SON YILLARDA BATI AVRUPA ÜLKELERİNDE MİLLETLERARASI HUKUKLA İLGİLİ YASAMA ÇALIŞMALARI PDF
Köksal Bayraktar, Feridun Yenisey, Sadiye A. Giz

Kitap İncelemesi ve Seçilmiş Makaleler Bibliyografyası

HILMAR KRÜGER, WETWA UND SIYAR ZUR INTERNATIONAL RECTLICHEN GUTACHTEN-PRAXİS DES OSMANISCHEN ŞEYH-ÜL-ISLAM VOM 17. BIS 19 JAHRHUNDERT UNTER BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DES BEHÇET ÜL-FETAVA / SEÇİLMİŞ MAKALELER BİBLİYOGRAFYASI PDF
Servet Armağan, Ümit Hergüner, Gülören Tekinalp, Vahdettin Tuğsat

Mevzuat

ULUSLARARASI ANDLAŞMALAR PDF
Yazarsız Yazarsız

Metinler

İSLAM KONFERANSI ŞARTI / KARA SULARI KANUNU / BAKANLAR KURULU KARARI (KARASULARI HAKKINDA) PDF
Servet Armağan


ISSN: 1308-0385