Cilt 4, Sayı 2 (1984)

İçindekiler

İncelemeler

YABANCILARIN TÜRKİYE'DE TAŞINMAZ MAL ALIM-SATIMI VE DÖVİZ TRANSFERİ PDF
Aysel Çelikel, Aslan Gündüz
RIZAİ BOŞANMA VE KAMU DÜZENİ PDF
Ergin Nomer
VİYANA SEFARETNAMESİ (1131 H. 1719 M.) (ELÇİ : İBRAHİM PAŞA) PDF
Hüner Tuncer
EVLENMENİN ŞEKLİ GEÇERLİLİĞİNDE "İN FAVOREM" ATIF UYGULAMASI PDF
Nihal Uluocak

Haberler

25 NİSAN 1985 TARİHİNDE, İ.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ MİLLETLERARASI HUKUK VE MİLLETLERARASI MÜNASEBETLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİNDE 2675 SAYILI MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİNE... PDF
Yazarsız Yazarsız, Cemal Şanlı

Kitap İncelemesi

SOERGEL, BÜRGERLİCHES GESETZBUCH MİT EİNFÜHRUNGSGESETZ UND NEBENGESETZEN, KOHLKAMMER-KOMMENTAR. BAND 8 : EİNFÜHRUNGSGESETZ, WİSSENSCHAFTLİCHE REDAKTİON : GERHARD KEGEL, 11.AUFLAGE, 1984 STUTTGART : KOHLKAMMER PDF
Ergin Nomer
SOERGEL, BÜRGERLİCHES GESETZBUCH MİT EİNFÜHRUNGSGESETZ UND NEBENGESETZEN, KOHLHAMMER-KOMMENTAR. BAND 8: EİNFÜHRUNGSGESETZ, WİSSENSCHAFTLİCHE REDAKTİON GERHARD KEGEL. 11. AULFLAGE, 1984, STUTTGART : KOHHAMMER PDF
Ergin Nomer

Seçilmiş Makaleler Bibliyografyası

MİLLETLERARASI HUKUK PDF
Yazarsız Yazarsız

Mevzuat

ULUSLARARASI ANLAŞMALAR(1 TEMMUZ 1984-31 ARALIK 1984) PDF
Yazarsız Yazarsız

Metinler

DİPLOMATİK İLİŞKİLER HAKKINDA VİYANA SÖZLEŞMESİ PDF
Yazarsız Yazarsız


ISSN: 1308-0385