Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni

754.524 391.553

1981 yılından bu yana düzenli olarak çıkarılmakta olan Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni [MHB] hakemli bir dergidir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı hâlinde yayınlanmaktadır. MHB'de yayımlanması istenen bilimsel çalışmaların Haziran sayısı için 30 Nisan tarihine kadar, Aralık sayısı için 31 Ekim tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

MHB'ye gönderilen çalışmalar milletlerarası hukuk ve milletlerarası özel hukuk alanlarıyla ilgili olmalıdır. Bununla birlikte “Armağan” olarak çıkarılan sayılarda konu sınırlaması bulunmamaktadır.

MHB'ye gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.


Cilt 33, Sayı 2 (2013)

İçindekiler

Giriş

GİRİŞ PDF
. .

İncelemeler

5718 SAYILI MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN UYARINCA SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİNDE ZIMNÎ HUKUK SEÇİMİ= IMPLIED CHOICE OF APPLICABLE LAW ON CONTRACTUAL OBLIGATIONS UNDER THE TURKISH CODE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW AND ... PDF
İlyas ARSLAN
YABANCILARIN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK HAKLARININ SERBEST BÖLGELER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ = EVALUATION OF LABOR AND SOCIAL SECURITY RIGHTS OF THE FOREIGNERS IN TERMS OF THE FREE ZONES PDF
F. Elif ÇELİK
TÜRK MAHKEMELERİNDE YABANCI HUKUKUN UYGULANMASI = APPLICATION OF FOREIGN LAW IN THE COURTS OF TURKEY PDF
Tuğçe Nimet YAŞAR
THE CLASH BETWEEN FREE EXERCISE OF RELIGION AND SECULARISM WITHIN THE TURKISH LEGAL SYSTEM = TÜRKİYE’DEKİ HUKUK DÜZENİNDE SEKÜLERİZM VE İBADET ÖZGÜRLÜĞÜ ÇATIŞMASI PDF
Saadet YÜKSEL

Çeviriler

TÜRK VE ALMAN MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKLARINDA MEHİR KAVRAMININ VASIFLANDIRILMASI PDF
Hatice Selin Pürselim-Arning

Mevzuat

RESMİ GAZETE TARAMASI (1 Temmuz 2013 – 31 Aralık 2013) I.Milletlerarası Anlaşmalar II. Kanun, Kararname, Tüzük, Yönetmelik PDF
Miray AZAKLI KÖSE, Rumeysa PARTALCI


ISSN: 1308-0385