İNCELEME METİNLERİ ÖZET BÖLÜMÜNDE VERİLMİŞTİR.

Haluk Gerger, Gary Knight, Yücel Sayman, Vedat Raşit Seviğ, Cemal Şanlı, Gülören Tekinalp, Hüner Tuncer, Moni Van Look, Nadine Watte
1.123 335

Öz


-ASİS. DR. HALUK GERGER
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER OYLAMALARI İÇİN BİR TABLO ÖNERİSİ, s.7

-GARY KNIGHT
KIEV TÜRK BOĞAZLARI (TÜRKÇEYE ÇEVİREN ASİS. ASLAN GÜNDÜZ), s.9

-DOÇ. DR. YÜCEL SAYMAN
TÜRKİYE'DE YAPILAN EVLİLİKLERİN ŞEKLİNE UYGULANAN HUKUK ÜZERİNE DÜŞÜNCELER, s.13

-PROF. DR. VEDAT R. SEVİĞ
MİLLETLERARASI ÖZEL TİCARİ İLİŞKİLERDEKİ HAKEM KARARINA İLİŞKİN ÇAĞDAŞ BAZI MİLLETLERARASI DÜZENLEME ÇABALARI, s.19

-ASİS. CEMAL ŞANLI
TÜRKİYE'DE YABANCILARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ, s.24

-PROF. DR. GÜLÖREN TEKİNALP
TEMSİL YETKİSİNE İLİŞKİN MİLLETLERARASI ÇALIŞMALAR VE LA HAYE SÖZLEŞMESİ, s.28

-DR. HÜNER TUNCER
ÇOK YANLI DİPLOMASİ ("PARLAMENTER DİPLOMASİ"), s.32

-AV. MONİ VAN LOOK - AV. NADINE WATTE
LA RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES TURQUES EN DROIT COMMUN BELGE, s.40

-TÜRK YARGI KARARLARININ BELÇİKA HUKUKUNDA TANINMASI VE TENFİZİ
ÇEVİREN: PROF. DR. NİHAL ULUOCAK, s.47


Tam metin:

PDF