JURGEN SAMTLEBEN, INTERNATIONALES PRIVATRECHT IN LATEINAMERIKA, DER CODIGO BUSTAWMANTE IN THEORIE UND PRAXIS, BAND 1: ALLGEMEINER TEIL / SEÇİLMİŞ MAKALELER BİBLİYOGRAFYASI / MEVZUAT / KANUN METİNLERİ

Tuğrul Ansay, Arslan Gündüz, Vahdettin Tuğsat, Aysel Çelikel
891 521

Öz


KİTAP İNCELEMESİ

-PROF. DR. TUĞRUL ANSAY
JURGEN SAMTLEBEN, INTERNATIONALES PRIVATRECHT IN LATEINAMERIKA, DER CODIGO BUSTAWMANTE IN THEORIE UND PRAXIS, BAND 1: ALLGEMEINER TEIL, s.65

 

SEÇİLMİŞ MAKALELER BİBLİYOGRAFYASI

MİLLETLERARASI HUKUK
DERLEYEN: ASİS. ARSLAN GÜNDÜZ, DR. VAHDETTİN TUĞSAT, s.67

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK
DERLEYEN: PROF. DR. AYSEL ÇELİKEL, s.69

 

MEVZUAT

I. ULUSLARARASI ANDLAŞMALAR, S.75

II. KANUN, TÜZÜK, YÖNETMELİK, KARARNAME vd, s.82

 

METİNLER

-11.2.1964 TARİH VE 403 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA İKİ EK GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN, s.85

-15 TEMMUZ 1950 TARİHLİ VE 5682 SAYILI PASAPORT KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN, s.87


Tam metin:

PDF