KARAR METİNLERİ ÖZET BÖLÜMÜNDE VERİLMİŞTİR.

Arslan Gündüz, Nihal Uluocak, Aysel Çelikel, Ergin Nomer, Nihal Uluocak
985 249

Öz


-AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ KARARLARI
ÇEVİREN: ASİS. ARSLAN GÜNDÜZ, s.37

-PROF. DR. NİHAL ULUOCAK
DEVLETLER HUSUSİ HUKUKUNDA NAFAKA (EVLİLİK DIŞI ÇOCUK), s.39

-PROF. DR. AYSEL ÇELİKEL
BOŞANMA DAVALARINDA TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİ, s.43

-PROF. DR. ERGİN NOMER
ALMAN MAHKEMELERİ VE TÜRK HUKUKUNDA ÇOCUĞUN KENDİ NESEBİNİ RED HAKKI, s.47

-PROF. DR. NİHAL ULUOCAK
TAŞINMAZA İLİŞKİN SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ - ŞEKİL - YETKİLİ HUKUK - SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME - YETKİLİ HUKUK, s.54


Tam metin:

PDF